DET STARTER MED LEK

I Espira møter alle barn et spennende pedagogisk innhold som tilpasses barnets alder og utvikling.

I Espira skal ansatte møte alle barn med positive holdninger, interesse og anerkjennelse. I vårt pedagogiske arbeid vektlegger vi trygghet. Trygge og nysgjerrige barn lærer mest og best.

DET STARTER MED LEK

I Espira møter alle barn et spennende pedagogisk innhold som tilpasses barnets alder og utvikling.

I Espira skal ansatte møte alle barn med positive holdninger,interesse og anerkjennelse. I vårt pedagogiske arbeid vektlegger vi trygghet. Trygge og nysgjerrige barn lærer mest og best.

søk barnehageplass hos espira 🙂

For å søke plass i en Espira-barnehage må du først finne den barnehagen som passer best for ditt barn. På barnehagens nettside kan du lese mer og finne informasjon om hvordan du søker