Espira Marienfryd

Espira Marienfryd

Kontaktinformasjon

Telefon:
21 05 91 90
E-post:
styrer.marienfryd@espira.no
Nettside:
http://marienfryd.espira.no

Barnehagen åpnet i august 2014 og ligger i Oslo kommune, i bydel Grünerløkka. Vi har 6 avd. fordelt på 2 bygg med plass til ca. 104 barn i aldersgruppen 1-6 år.

Vi har tre storebarnsavdelinger med 24 barn hver og tre småbarnsavdelinger med 14 barn hver. To småbarnsavdelinger ligger i avdeling Hovinbekken, de andre avdelingene ligger på Marienfrydbyggget.

Vi har valgt å ha rene små og store barns avdelinger.

Det er lagt vekt på lokaler som er lyse og trivelige med mulighet for å åpne opp mellom avdelingene. Vi ønsker å ha et tett og nært samarbeid med alle avdelingene, hvor både barn og voksne kjenner hverandre godt. For oss er det viktig at barnehagen drives som en enhet, selv om det er to bygg.

Vi har formingsrom, sanserom og forskerrom som disponeres fritt mellom avdelingene. Vi har også 3 tumlerom, hvor vi kan bruke grovmotorikken aktivt. Hver avdeling har en «LekEspira» tavle med info og ideer til ulike leker og aktiviteter.

Vi serverer tre måltider pr dag + frukt og melk.

Vi er et ungt og erfarent personale bestående av både menn og kvinner, som er opptatt av å gi barna våre en fantastisk start på livet

Fakta

  •  Åpningstider 07.00-17.00
  • Åpent 12 måneder i året
  • 5 planleggingsdager i løpet av barnehage-året
  • Stort uteområde
  • Lab.rom
  • Tumlerom

Her finner du oss!