Espira Eventyrskogen

Espira Eventyrskogen

Kontaktinformasjon

Telefon:
55 50 06 10
E-post:
styrer.eventyrskogen@espira.no
Nettside:
http://eventyrskogen.espira.no

Vi ca. 80 barn fordelt på fire avdelinger; Heksegryten, Nøtteliten, Vepsebolet og Veslebjørn. To av disse er for barn i alderen 0-3 år og to for 3-6 år. De eldste på de store avdelingene rullerer på å være ute på turgruppen annenhver uke.

Natur, miljø og friluftsliv er viktige satsingsområder og vi har egen lavvo, bålhus, gapahuk, stormkjøkken og annet utstyr som hører friluftsaktiviteter til.  Vi bruker også nærområdene våre når vi er på tur, og Kanadaskogen blir mye brukt.

Drama brukes aktivt i barnehagen, og mange av teaterforestillingene våre foregår utendørs.

 Fakta

 • Åpent 12 mndr. i året
 • Oppholdstid 20-100%
 • Fullkost
 • Stort utelekeområde
 • Turgruppe
 • Bålhus
 • Eget leirsted i Kanadaskogen
 • Kjøkkenhage
 • Førskolegruppe
 • Klubbdag for de store
 • Fellessamlinger ute
 • Mye bruk av drama i hverdagen

Her finner du oss!