Espira Opaker

Espira Opaker

Kontaktinformasjon

Telefon:
63 91 15 40
E-post:
styrer.opaker@espira.no
Nettside:
http://opaker.espira.no

Barnehagen åpnet i 2008 og har 5 avdelinger. Vi har to småbarnsavdelinger og en avdeling som er ute mesteparten av tiden, som har egen lavvo i skogen. Vi har aldersinndelte grupper en dag i uken på tvers av avdelingene. Uteområdet vårt er stort og trivelig med egen grillhytte. Barnehagen er beplantet med bærbusker og frukttrær, blomster og busker.

Vi har språk, realfag og bevegelse som satsningsområder.

Vi er omgitt av enger, skog og utmark og med et godt turløypenett like i nærheten, ligger alt til rette for et variert og aktivt tilbud hvor natur, miljø og friluftsliv står i fokus.

 Fakta

 • Åpningstid fra kl. 06.30 – 17.00
 • Åpent 12 måneder i året
 • Oppholdstid 40 – 100 %
 • Miljøfyrtårn
 • 2 småbarnsavdelinger
 • 2 storbarnsavdelinger
 • 1 uteavdeling med engen lavvoplass
 • Full kost
 • Stort lekeområde ute
 • Solsikkebarnehage – SOS landsbyfadder
 • Spireportalen
 • Barnekor

Her finner du oss!