Espira Opaker

Espira Opaker

Kontaktinformasjon

Telefon:
63 91 15 40
E-post:
styrer.opaker@espira.no
Nettside:
http://opaker.espira.no

Barnehagen åpnet i 2008 og har 4 avdelinger med ca. 90 plasser, en avdeling fra 1-2- år, en for 2-3 åringer og to avdelinger for barn i alderen 3- 6 år.  Uteområdet vårt er stort og trivelig. Vi har egen grillplass i barnehagen som gir mulighet for å tenne bål, og å grille. Barnehagen er beplantet med bærbusker og frukttrær, blomster og busker.

Vi har natur og friluftsliv, kunst, kultur og kreativitet som satsningsområder. Barnehagen har  eget kor;  Oppaker dur og moll, som alle barn over 3 år kan delta i. En gang i uken benytter barnehagen Flerbrukshuset/ gymsalen som ligger tett inntil barnehagen. Vi er omgitt av enger, skog og utmark og med et godt turløypenett like i nærheten, ligger alt til rette for et variert og aktivt tilbud hvor natur, miljø og friluftsliv står i fokus.

 Fakta

 • Åpningstid fra kl. 06.30 – 17.00
 • Åpent 12 måneder i året
 • Oppholdstid 40 – 100 %
 • Miljøfyrtårn
 • 2 småbarnsavdelinger
 • 2 storbarnsavdelinger
 • 1 uteavdeling med engen lavvoplass
 • Full kost
 • Stort lekeområde ute
 • Solsikkebarnehage – SOS landsbyfadder
 • Spireportalen
 • Barnekor

Her finner du oss!