Espira Karmsund

Espira Karmsund

Kontaktinformasjon

Telefon:
40 0039 99
E-post:
styrer.karmsund@espira.no
Nettside:
http://karmsund.espira.no

Espira Karmsund åpnet i 2011 og er en 6-avdelings barnehage. Barna er delt inn i 0-6 års grupper og hver gruppe har 4 faste voksne, ped.leder, barnehagelærer og to øvrige ansatte. Barnehagen har ikke fysiske avdelinger, men hver gruppe har sin sone i fellesarealet. Barnehagen har ulike temarom som brukes gjennom dagen. Hver morgen har vi barnas valg. Hver gruppe har en valgtavle der barnet setter opp bilde av seg selv på det valget de tar. Barnas valg gir barna medvirkning i sin egen hverdag. De aller minste er ikke med på barnas valg. De får være med når de er klar for å utforske resten av barnehagen.

Fakta

  • Stort og flott uteområde med lekeapparater som innbyr til lek og klatring, sandkasse til å gave og bygge, og en liten fotballbane har vi også.
  • Egen gymsal på 100 m2 som brukes hver dag
  • «Temarom» med ulike aktiviteter som vannlek, forming, konstruksjon, lese og spillerom m.m.
  • Småspirerom for de aller minste barna hvor de kan trekke seg tilbake fra resten av barnehagen
  • Vi disponerer også 7- setere + egen minibuss som vi bruker på turer utenfor barnehagen
  • Fast turområde på Fosen

Her finner du oss!