Espira Grønnestølen

Espira Grønnestølen

Kontaktinformasjon

Telefon:
55 61 20 30
E-post:
styrer.gronnestolen@espira.no
Nettside:
http://gronnestolen.espira.no

Barnehagen åpnet i sept. 2010 og har plass til 70 barn i aldersgruppen 0-6 år. Vi er organisert i fire avdelinger, hvorav to for 0-3 år og 2 er for 3-6 år.

Espira Grønnestølen barnehage har en svært god beliggenhet, med fine turområder like utenfor porten. Det er kort vei til nærmeste skole som er Minde skole. Det er også kort vei til offentlig kommunikasjon. Like nedenfor barnehagen, mot øst, er et område som er regulert for lekeplass. Mot nord og sør grenser barnehagen mot boligområder. Mot vest grenser vi mot regulert offentlig friområde/Løvstakken.

 Fakta

  • Åpningstid kl. 07.00 – 17.00
  • Åpent 12 mndr i året
  • Oppholdstid 20-100%
  • Foreldrebetalingen følger de kommunale satsene
  • Måltider – fullkost
  • Kort vei til naturområder
  • Aktivt og forskende friluftsliv
  • Aktivt foreldresamarbeid

Her finner du oss!