Espira Finnås

Espira Finnås

Kontaktinformasjon

Telefon:
53 42 54 93
E-post:
styrer.finnas@espira.no
Nettside:
http://finnas.espira.no

Espira Finnås ligg i naturskjønne omgjevnader like ved Våge skule. Me har ein småbarns avdeling, 0-2/3år, og 2 avdelingar for born mellom 2/3 og 6 år.

Espira Finnås barnehage har eit stort og godt uteområde, der borna kan leika og boltra seg. I tillegg blir nærområdet flittig nytta, m.a. til eit uteområde som barnehagen kalla for “Olavstunet”. På området finst bekk, klatre-og svingtau, hytte med gruve, verktøy m.m.

Barnehagen er vald ut som pilotbarnehage i “modellkommuneforsøket”.

Fakta

  • Ope 12 månadar i året
  • Opphaldstid 20-100 %
  • Barnehagen ligg på Våge, ved sida av Våge Skule
  • Stort attraktivt uteområde
  • Førskolegruppe – Skulespira
  • Fullkost
  • Miljøfytrårnsertifisert

Her finner du oss!