VELKOMMEN TIL ESPIRA-PARKEN

Et ressurssenter for barnehagebarn og ansatte i Espira

UTFORSKING I ESPIRA-PARKEN

På et loft i Oslo sentrum finner du Espira-parken, Espiras eget realfagssenter for barnehagebarn og ansatte. Her jobber realfagspedagog Oda Bjerknes, og hver dag tar hun imot nysgjerrige barnegrupper og engasjerte ansatte til utforsking, lek og læring.  

Tidlig og god introduksjon til realfag kan ha betydning for generell kognitiv utvikling og læring. Men, det viktigste i Espira-parken er å skape lærelyst, tro på seg selv og å ha det gøy. Senteret fungerer både som et utvidet tilbud for Espiras skolestartere i Oslo, men også som et ressurssenter for Espiras ansatte og for andre interesserte.  

Espira-parken er delt inn i ulike områder med variert utstyr som er med på å starte barnas reise inn i en spennende realfagsverden: Store byggeklosser som kan skape tredimensjonale byggverk, matematisk utforskingsmateriell, digitale verktøy, laboratorieutstyr og mye mer. Sammen utforsker barna ulike temaer og fagområder.  

KONSTRUKSJON

I konstruksjonsområdet utforsker barna fysiske og matematiske lover ved å skape flotte byggverk. De bygger høyt og lavt, tårn og tunneler eller kanskje et helt veinett med broer. De blir inspirert av bygninger i nærområdet, men også av kjente bygg som Eiffeltårnet og skyskrapere på Manhattan. Om de ønsker det kan de projisere bygninger og omgivelser digitalt ved hjelp av en projektor.  

KONSTRUKSJON

I konstruksjonsområdet utforsker barna fysiske og matematiske lover ved å skape flotte byggverk. De bygger høyt og lavt, tårn og tunneler eller kanskje et helt veinett med broer. De blir inspirert av bygninger i nærområdet, men også av kjente bygg som Eiffeltårnet og skyskrapere på Manhattan. Om de ønsker det kan de projisere bygninger og omgivelser digitalt ved hjelp av en projektor.  

MATEMATIKK

I matematikkområdet blir barna inspirert til å sortere, måle, veie og utforske tall og mengder på ulike måter. Det oppstår spennende matematiske samtaler når barn og ansatte sammen møter matematikkens verden.  

MATEMATIKK

I matematikkområdet blir barna inspirert til å sortere, måle, veie og utforske tall og mengder på ulike måter. Det oppstår spennende matematiske samtaler når barn og ansatte sammen møter matematikkens verden.  

AKTIVITETER

Ved forskerbordet utforsker barna kjemiens og fysikkens forunderlige muligheter. De bruker forskerutstyr som pipetter, begerglass og kolber. Det er mye å snakke om og være nysgjerrig på. Barna stiller hypoteser, eksperimenterer og trekker konklusjoner. Eksperimentene fortsetter ofte i uante retninger og det er lov å søle 

AKTIVITETER

Ved forskerbordet utforsker barna kjemiens og fysikkens forunderlige muligheter. De bruker forskerutstyr som pipetter, begerglass og kolber. Det er mye å snakke om og være nysgjerrig på. Barna stiller hypoteser, eksperimenterer og trekker konklusjoner. Eksperimentene fortsetter ofte i uante retninger og det er lov å søle 

Espira-parken og realfagssatsningen i Espira bygger på barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Espira-parken tar barns utforskertrang på alvor, og gir dem et unikt tilbud. Det viktigste barnehagen kan gi barna er gode mestringsopplevelser og tro på seg selv som lærende mennesker. 

BLI MED PÅ OMVISNING

VI FORSKER PÅ EGG

SORTERING