VELKOMMEN TIL ESPIRA-PARKEN

Et magisk univers hvor vi utforsker naturvitenskap og matematikk på morsomme og kreative måter. Her har barna tilgang på spennende og annerledes materiell, som vekker nysgjerrighet og utforskertrang.

LEK OG LÆR I ESPIRA-PARKEN

Rundt forskerbordet i laben vår gjør vi enkle eksperimenter, og barna bruker ordentlig kjemiutstyr når de utfører eksperimenter helt selv! Vi formulerer hypoteser, tester ut og trekker konklusjoner. Og et viktig poeng; her er det lov til å søle! I matematikkområdet møter barna matematikkmateriell for barnehagebarn. Her utforsker vi antall, rom og form, og vi jobber med aktivt med problemløsing! Barna blir inspirert til å sortere, måle, veie og utforske tall og mengder på ulike måter.

I et eget konstruksjonsområde kan barna utforske fysiske og matematiske lover når de skaper store, tredimensjonale byggverk inspirert av både nærområdet, samt kjente konstruksjoner, som Eiffeltårnet og skyskrapere på Manhattan. I et annet populær område kan barna utforske med digitale mikroskop. Disse er knyttet til både iPader som kan fraktes rundt, i tillegg til en projektor som projiserer store bilder på lerret. I et annet område igjen kan barna arbeide med jord og så frø. Det er stas å ta med en liten potte hjem som kan følges opp i tiden framover.

Tidlig og god introduksjon til realfag kan ha betydning for generell kognitiv utvikling og læring.
Men, det viktigste i Espira-parken er å skape lærelyst, tro på seg selv og å ha det gøy.

KONTAKT

I Espira-parken møter du meg, Oda Bjerknes.
Jeg er barnehagelærer og realfagspedagog.
Du kan ta kontakt med meg hvis du lurer på noe.

E-post: oda.bjerknes@espira.no 

Telefon: 45428541

Smilende jente - ansatt i Espira

ESPIRA-PARKEN PÅ YOUTUBE – BLI MED INN I ET MAGISK UNIVERS

FORSKNING

Barn er nysgjerrige av natur! Det er denne nysgjerrigheten som er drivkraft for læring. Men hvordan møter vi egentlig barn i samtaler om naturvitenskap på best mulig måte? Det forskes det på akkurat nå i et internasjonalt forskningsprosjekt; Scitalk. Og jeg deltar!

Du kan lese mer om Scitalk her.