Espira Lindesnes

Espira Lindesnes

Kontaktinformasjon

Telefon:
95 55 12 42
E-post:
styrer.lindesnes@espira.no
Nettside:
http://lindesnes.espira.no

Espira Lindesnes åpnet i nye flotte lokaler 1. august 2016. Barnehagen har 4 avdelinger med 102 plasser og ligger fint plassert på Rødberg. Her har vi lyse trivelige lokaler med god plass både inne og ute. Barnehagen ligger flott til for varierte uteopplevelser. Vi har egen småbarnsavdeling for de aller yngste barna. De andre avdelingene er aldersblandet. Vi deltar i Agderprosjektet og har eget opplegg for alle førskolebarna 3-4 ganger i uka.

Hvor er vi: Fra Vigeland sentrum, ca. 1,5 km, med gang- og sykkelvei langs Rv-460, mot Snig, gatebelysning hele veien. Tredje bygget på høyre side etter avkjørsel på Rødbergveien.

Vi legger stor vekt på nærhet, samspill og det enkelte barnet. Vi har fokus på å være «små i det store». Det betyr at vi deler barnegruppene på avdelingene inn i mindre grupper, slik at hvert barn blir godt kjente og trygge i små grupper sammen med en voksen. På denne måten skaper de ansatte gode relasjoner til hvert barn og hjelper barna til å utvikle god sosial kompetanse som er en viktig egenskap for for samspill og vennskap med andre.

Dette søker vi å oppnå gjennom verdiene våre; Glede, Omsorg og Anerkjennelse. Verdiene og visjonen vår: Små barn store gleder, har vi med oss i planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet vårt.

Her finner du oss!