ET SPENNENDE PEDAGOGISK INNHOLD

I Espira skal alle barn møte voksne som viser omsorg, støtter, engasjerer og inspirerer. Dette er blant annet forankret i Espiras barnesyn som er selve hjertet i våre barnehager. Espiras barnesyn handler om vårt syn på barn og vår rolle som voksne i barnehagen.  

I Espiras pedagogiske arbeid, og i de pedagogiske miljøene, bygger personalet på det barna er opptatt av og interesserte i. Alle barnehager skriver årsplan for det pedagogiske arbeidet. I tillegg synliggjør hver barnehage hvilke prosjekter, temaer og fagområder de jobber med i planer og dokumentasjon av arbeidet. 

Espira har tre satsingsområder, Språk, Realfag og Bevegelse. I tillegg har Espira egne satsinger for de eldste barna, Skolespirene, og for tilvenning av de yngste barna, Småspirene.

Felles for alle Espiras barnehager er at de følger barnehageloven og rammeplanen. Barnehageloven gir overordnede bestemmelser for tilbudet, mens rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

ET SPENNENDE PEDAGOGISK INNHOLD

I Espira skal alle barn møte voksne som viser omsorg, støtter, engasjerer og inspirerer. Dette er blant annet forankret i Espiras barnesyn som er selve hjertet i våre barnehager. Espiras barnesyn handler om vårt syn på barn og vår rolle som voksne i barnehagen.  

I Espiras pedagogiske arbeid, og i de pedagogiske miljøene, bygger personalet på det barna er opptatt av og interesserte i. Alle barnehager skriver årsplan for det pedagogiske arbeidet. I tillegg synliggjør hver barnehage hvilke prosjekter, temaer og fagområder de jobber med i planer og dokumentasjon av arbeidet. 

Espira har tre satsingsområder, Språk, Realfag og Bevegelse. I tillegg har Espira egne satsinger for de eldste barna, Skolespirene, og for tilvenning av de yngste barna, Småspirene.

Felles for alle Espiras barnehager er at de følger barnehageloven og rammeplanen. Barnehageloven gir overordnede bestemmelser for tilbudet, mens rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

SPIRENE

De ulike «Spirene» i Espira representerer alle fagområdene i rammeplanen. Fagområdene i rammeplanen tilsvarer i stor grad de fagene barna senere møter i skolen. I Espira ser vi fagområdene i sammenheng og vi jobber helhetlig, tverrfaglig og ofte tema- eller prosjektbasert med alle fagområdene. 

SPIRENE

De ulike «Spirene» i Espira representerer alle fagområdene i rammeplanen. Fagområdene i rammeplanen tilsvarer i stor grad de fagene barna senere møter i skolen. I Espira ser vi fagområdene i sammenheng og vi jobber helhetlig, tverrfaglig og ofte tema- eller prosjektbasert med alle fagområdene. 

ESPIRAS BARNESYN

Espiras barnesyn er selve hjertet i Espira-barnehagene og handler om vårt syn på barn og vår rolle som voksne i barnehagen. I Espira skal alle ansatte møte alle barn med positive holdninger, interesse og anerkjennelse. I vårt pedagogiske arbeid vektlegger vi trygghet og vi bygger på det barna er opptatt av og interesserte i. Trygge og nysgjerrige barn lærer mest og best. Barnesynet  skal ligge til grunn for alt arbeid vi gjør i Espira. Alle Espiras barnehager vurderer hvert år kvaliteten på det pedagogiske arbeidet gjennom Espira BLIKK.

ESPIRAS BARNESYN

Espiras barnesyn er selve hjertet i Espira-barnehagene og handler om vårt syn på barn og vår rolle som voksne i barnehagen. I Espira skal alle ansatte møte alle barn med positive holdninger, interesse og anerkjennelse. I vårt pedagogiske arbeid vektlegger vi trygghet og vi bygger på det barna er opptatt av og interesserte i. Trygge og nysgjerrige barn lærer mest og best. Barnesynet  skal ligge til grunn for alt arbeid vi gjør i Espira. Alle Espiras barnehager vurderer hvert år kvaliteten på det pedagogiske arbeidet gjennom Espira BLIKK.

SATSINGSOMRÅDER

Espiras satsingsområder er språk, realfag og bevegelse. Disse områdene er viktige for barns helhetlige utvikling og livslange læring. I Espira skal alle barn møte disse satsingsområdene på varierte og spennende måter. Lurer du på hvordan en spesifikk barnehage jobber med satsingsområdene? Spør oss gjerne!

SATSINGSOMRÅDER

Espiras satsingsområder er språk, realfag og bevegelse. Disse områdene er viktige for barns helhetlige utvikling og livslange læring. I Espira skal alle barn møte disse satsingsområdene på varierte og spennende måter.

Lurer du på hvordan en spesifikk barnehage jobber med satsingsområdene?

Spør oss gjerne!

REALFAG

LES MER

SPRÅK

LES MER

BEVEGELSE

LES MER

REALFAG

Alle Espira-barnehager jobber med realfag på varierte og spennende måter. Å jobbe med realfag i barnehagen er mye mer enn å telle og måle. Det handler om å oppdage realfagenes magiske verden gjennom blant annet utforsking, eksperimentering, undring og oppdagelser.

REALFAG

Alle Espira-barnehager jobber med realfag på varierte og spennende måter. Å jobbe med realfag i barnehagen er mye mer enn å telle og måle. Det handler om å oppdage realfagenes magiske verden gjennom blant annet utforsking, eksperimentering, undring og oppdagelser.

ESPIRA-PARKEN

Espira-parken er et magisk univers hvor vi utforsker naturvitenskap og matematikk på morsomme og kreative måter. Her har barna tilgang på spennende og annerledes materiell, som vekker nysgjerrighet og utforskertrang.

FORSKERFABRIKKEN

I Espira har vi et spennende samarbeid med Forskerfabrikken. Flertallet av våre barnehager er i dag «Forskerfabrikken-barnehager» – målet er at alle skal blir det. I praksis betyr dette at barnehagene får materiell og utstyr fra Forskerfabrikken i tillegg får et utvalg av personalet kompetanseheving. For barna betyr dette et positivt møte med realfaglige aktiviteter og opplevelser knyttet til nysgjerrighet og undring!

SPRÅK

I alle Espiras barnehager jobbes det på allsidige måter med språkstimulering. Det å kunne kommunisere er grunnleggende for mennesker, og selvsagt også for barn i barnehagealder. Dersom barnet strever med kommunikasjon, strever det også ofte i vennskap. Det strever med sosialt samspill med andre, og med å forstå informasjon og beskjeder. Språk har en stor innvirkning på barns livsmestring i barnehagealder.

SPRÅK

I alle Espiras barnehager jobbes det på allsidige måter med språkstimulering. Det å kunne kommunisere er grunnleggende for mennesker, og selvsagt også for barn i barnehagealder. Dersom barnet strever med kommunikasjon, strever det også ofte i vennskap. Det strever med sosialt samspill med andre, og med å forstå informasjon og beskjeder. Språk har en stor innvirkning på barns livsmestring i barnehagealder.

BEVEGELSE

Bevegelse er gøy! Et av våre tre satsingsområder er bevegelse. Satsingsområdet innbefatter både fysisk aktivitet og arbeid med mat og måltid. Alle Espira-barnehager jobber med dette på varierte måter, men noe er også felles for alle barnehagene våre. 

BEVEGELSE

Bevegelse er gøy! Et av våre tre satsingsområder er bevegelse. Satsingsområdet innbefatter både fysisk aktivitet og arbeid med mat og måltid. Alle Espira-barnehager jobber med dette på varierte måter, men noe er også felles for alle barnehagene våre. 

I Espira-parken er det ikke bare gøy å være barn, det er lærerikt også!

Espira-parken er Espiras eget realfagssenter i Oslo. Hit kommer barn og ansatte i Espira for å utforske, skape, leke og lære. De møter realfag på nye måter gjennom spennende aktiviteter og et variert materiell.

Vil du vite mer om Espira-parken? Les mer her 🙂


I Espira har vi et spennende samarbeid med Forskerfabrikken. Flertallet av våre barnehager er i dag «Forskerfabrikken-barnehager» – målet er at alle skal blir det. I praksis betyr dette at barnehagene får materiell og utstyr fra Forskerfabrikken i tillegg får et utvalg av personalet kompetanseheving.

For barna betyr dette et positivt møte med realfaglige aktiviteter og opplevelser knyttet til nysgjerrighet og undring!

MAT OG MÅLTID

Sunn og næringsrik mat er  viktig for barns utvikling, trivsel og læring.  I Espira har vi tre målsetninger for mat og måltid:   

  • Alle måltider servert i barnehagen (frokost, lunsj og enkelt ettermiddagsmåltid).
  • Tilbud om frukt/grønnsaker/bær til alle måltider.
  • Måltider med fokus på god stemning, samtaler og nysgjerrighet på mat/smak.

MAT OG MÅLTID

Sunn og næringsrik mat er  viktig for barns utvikling, trivsel og læring.  I Espira har vi tre målsetninger for mat og måltid:   

  • Alle måltider servert i barnehagen (frokost, lunsj og enkelt ettermiddagsmåltid).
  • Tilbud om frukt/grønnsaker/bær til alle måltider.
  • Måltider med fokus på god stemning, samtaler og nysgjerrighet på mat/smak.