VI TRENGER DYKTIGE OG ENGASJERTE MEDARBEIDERE!

Kunnskap og kompetanse hos ansatte gir kvalitet til barna i barnehagen. Vi ønsker oss derfor kompetente og engasjerte ansatte som har lyst å gjøre en forskjell – er du den vi ser etter?

SOM ANSATT I ESPIRA VIL DU MØTE:

Å jobbe i Espira gir meg både fokus og frihet

Les artikkelen >>

Kom tett på barnehageprosjekt i Zimbabwe 

Les artikkelen >>

Møt noen ansatte i Espira

VÅR VISJON

Espiras overordnede visjon er «Vi skal lede utviklingen av fremtidens barnehage».  

Espira barnehagene har også en egen visjon «Sol ute, Sol inne» som etterleves hver dag ute i barnehagene. Visjonen handler om at vi skal skape gode dager for barn, ansatte og foreldre. Vi skal gi barna en fantastisk start på livet!  

VÅR VISJON

Espiras overordnede visjon er «Vi skal lede utviklingen av fremtidens barnehage».  

Espira barnehagene har også en egen visjon «Sol ute, Sol inne» som etterleves hver dag ute i barnehagene. Visjonen handler om at vi skal skape gode dager for barn, ansatte og foreldre. Vi skal gi barna en fantastisk start på livet!  

FINN DRØMMEJOBBEN HER

ESPIRA AKADEMIET

Kompetente ansatte er vår viktigste ressurs. Espira har utviklet et eget akademi, Espira Akademiet, hvor det bygges tilbys kompetansetilbud til alle ansattgrupper i barnehagen. Espira Akademiet består av både digitale kursmoduler og fysiske kurs.

I Espira Akademiet tilbys det kompetanseutvikling innenfor to hovedkategorier:

 • Pedagogisk kompetanseutvikling
 • Lederutvikling

Alle ansatte i Espira tar et grunnleggende moduler i Espiras barnesyn. Der lærer de ansatte om – og reflekterer rundt temaer som bl.a.: Syn på barn og barndom, voksenrollen i barnehagen og barn som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg finnes det kompetanseutvikling om eksempelvis Skolespirene (de eldste barna), praktisk arbeid med realfag i barnehagen og lederutvikling for pedagogiske ledere og styrere.

Kompetanseutviklingen har flere hensikter:

 • Faglig påfyll og –utvikling.
 • Kulturbygging og erfaringsutveksling.

Både på fysiske kurs og gjennom digitale moduler får du mulighet til å reflektere over egen praksis. Dette gir utgangspunkt for å diskutere din, og barnehagens praksis med kolleger og andre Espira-ansatte. En mer reflektert praksis bidrar til bevisstgjøring og økt kvalitet i barnehagen.

ET GODT ARBEIDSMILJØ

I Espira jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet i barnehagene.

Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse hvor vi blant annet måler for tilfredsheten hos ansatte i Espira. I 2019 svarte våre ansatte at de var svært tilfredse med arbeidsplassen sin (4,41 på en skala fra 1-5). 87% av de ansatte oppga at de var stolte av å jobbe i Espira og over 80% ville anbefale Espira som arbeidsgiver til venner og bekjente.

Espira språk

ET GODT ARBEIDSMILJØ

I Espira jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet i barnehagene.

Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse hvor vi blant annet måler for tilfredsheten hos ansatte i Espira. I 2019 svarte våre ansatte at de var svært tilfredse med arbeidsplassen sin (4,41 på en skala fra 1-5). 87% av de ansatte oppga at de var stolte av å jobbe i Espira og over 80% ville anbefale Espira som arbeidsgiver til venner og bekjente.

GODE ARBEIDSVILKÅR

Vi tror nøkkelen til gode barnehager er engasjerte og kompetente ansatte som trives og er stolte av sin arbeidsplass.

Som ansatt i Espira får du: 

 • Faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet. 
 • Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingssystemet Espira BLIKK.
 • Tilbakemeldings- og vurderingskultur 
 • Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira barnehager 
 • Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner 
 • Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar 
 • PBLs hovedavtale og hovedtariffavtale 
 • Konkurransedyktig lønn 
 • God pensjonsavtale med mulighet for AFP 
 • Mulighet for støtte til utdanning og videreutdanning 

HVERDAGEN I EN ESPIRA-BARNEHAGE