En fantastisk start på livet!

En fantastisk start på livet!

Ledige stillinger hos Espira

SPENNENDE PEDAGOGISK INNHOLD

I Espira skal alle barn møte et spennende pedagogisk innhold som endres i takt med barnets alder og utvikling. De ansatte skal vise omsorg, støtte, engasjere og inspirere hvert enkelt barn.

SPENNENDE PEDAGOGISK INNHOLD

I Espira skal alle barn møte et spennende pedagogisk innhold som endres i takt med barnets alder og utvikling. De ansatte skal vise omsorg, støtte, engasjere og inspirere hvert enkelt barn

NYHETER OG FAGARTIKLER

SE ALLE ARTIKLER >>

NYHETER OG FAGARTIKLER

SE ALLE ARTIKLER >>

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper

KOMPETENTE MEDARBEIDERE

I Espira mener vi at kunnskap og kompetanse hos de ansatte gir kvalitet for barna. Vi rekrutterer dyktige ansatte med variert kompetanse og bakgrunn. Våre barnehager oppfyller myndighetenes krav når det gjelder pedagog- og bemanningstetthet. Vi vektlegger styrerressurs i hver barnehage og dyktig ledelse, både personalmessig og pedagogisk. Vi jobber systematisk med å redusere sykefravær og variert med å fremme trivsel på arbeidsplassen. Espira jobber allsidig med kompetanseutvikling for alle ansattgrupper på ulike måter.

KOMPETENTE MEDARBEIDERE

I Espira mener vi at kunnskap og kompetanse hos de ansatte gir kvalitet for barna. Vi rekrutterer dyktige ansatte med variert kompetanse og bakgrunn. Våre barnehager oppfyller myndighetenes krav når det gjelder pedagog- og bemanningstetthet. Vi vektlegger styrerressurs i hver barnehage og dyktig ledelse, både personalmessig og pedagogisk. Vi jobber systematisk med å redusere sykefravær og variert med å fremme trivsel på arbeidsplassen. Espira jobber allsidig med kompetanseutvikling for alle ansattgrupper på ulike måter.

VI KAN BLI DIN SAMARBEIDSPARTNER

Har dere arealer til barnehage i det nye boligfeltet eller boligprosjektet dere skal opparbeide, eller krever kommunen at det skal bygges og drives barnehage som en del av prosjektet, så kan vi være den partneren dere leter etter. Espira kan gå inn i prosjektet i en tidlig fase for å være en samarbeidspartner som ivaretar det beste for et solid barnehageprosjekt.  

DSC2326

VI KAN BLI DIN SAMARBEIDSPARTNER

Har dere arealer til barnehage i det nye boligfeltet eller boligprosjektet dere skal opparbeide, eller krever kommunen at det skal bygges og drives barnehage som en del av prosjektet, så kan vi være den partneren dere leter etter. Espira kan gå inn i prosjektet i en tidlig fase for å være en samarbeidspartner som ivaretar det beste for et solid barnehageprosjekt.  

ESPIRA I ZIMBABWE

Espira har i en årrekke samarbeidet tett med SOS-barnebyer. Fra 2017 har vi vært en av deres hovedsamarbeidspartnere. Sammen med SOS-barnebyer drifter vi en barnehage for 140 barn i  Zimbabwe.

ESPIRA I ZIMBABWE

Espira har i en årrekke samarbeidet tett med SOS-barnebyer. Fra 2017 har vi vært en av deres hovedsamarbeidspartnere. Sammen med SOS-barnebyer drifter vi en barnehage for 140 barn i  Zimbabwe.