Espira Bråsteintunet

Espira Bråsteintunet

Kontaktinformasjon

Telefon:
52 70 55 70
E-post:
styrer.brasteintunet@espira.no
Nettside:
https://braasteintunet.espira.no/

Espira Bråsteintunet åpnet i 1975. I august 2018 flyttet vi inn i flott nytt bygg med spennende løsninger som gir gode muligheter for lek og aktiviteter. Barnehagen vår ligger i et rolig eldre boligområde i Wergelands gate 19 i nær tilknytning til friområder, sjukehuset og sentrum i Haugesund kommune. Vi har 4 avdelinger med plass til ca. 75 barn i alderen 0-6 år. Avdelingene våre heter Blå, Gul, Grønn og Rød.

Vi har et stabilt og engasjert personale med lang erfaring og mye kompetanse. I det daglige legger vi stor vekt på å få til et godt samarbeid med foreldrene for å ivareta barna på best mulig måte.

Fakta

• Åpningstid kl. 06.45 – 16.30
• Åpent 12 mndr. i året
• 2 pedagoger pr avdeling
• Miljøfyrtårn
• Skolespira
• Fullkosttilbud og gratis bleier
• Kulturarv, tradisjoner
• Kyllingprosjekt
• SOS-barnebyer
• Forskerfabrikken
• Spesialrom
• Facebookside

Her finner du oss!