BLI EN ESPIRA-BARNEHAGE

ET MANGFOLD AV BARNEHAGER MED LOKAL FORANKRING

Espira har vi et mangfold av barnehager. Vi har musikkbarnehager, gårdsbarnehager, naturbarnehager, bybarnehager, kystbarnehager, store og små barnehager, by- og land barnehager og barnehager som kan være inspirert av Reggio Emilia eller andre pedagogiske retninger. 

Alle Espira-barnehager har noe som er felles, og alle har sin egenart og tilknytning til eget lokalmiljø og nærsamfunn. Vi er aller best når vi lærer av hverandre! 

Espira har lang erfaring med både virksomhetsoverdragelser og oppkjøp. Ved overtakelser av eksisterende barnehager er Espira opptatt av å lytte til personalets erfaringer og bygge videre på barnehagens pedagogiske arbeid.   

SAMHOLD – MANGFOLD – STYRKE

Som del av et stort faglig miljø med over 2700 pedagoger og pedagogiske medarbeidere, representerer vi et stort faglig miljø med ulik kompetanse innenfor barnehagefeltet. I Espira er det en delingskultur med «beste praksis» utveksling som gjør at vi lærer av hverandre. I tillegg er det en administrasjon med høy fagkompetanse for støtte og faglig utvikling til den enkelte barnehage. Espira eies av AcadeMedia som representerer et stort kompetansemiljø innen hele utdanningskjeden – fra barnehage til voksenopplæring. Sammen er vi sterkere.  

ESPIRA AKADEMIET

Menneskene som jobber i våre barnehager er Espiras viktigste ressurs. I Espira skal de få gode muligheter til å utvikle seg faglig. Derfor har vi vårt eget kompetansetilbud, Espira Akademiet.  

ESPIRA BLIKK – PEDAGOGISK KVALITET

Espira har utviklet en egen vurderingsmetodikk for pedagogisk kvalitet, Espira BLIKK, som skal bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling og kompetanseheving i alle Espiras barnehager.

Vil du vite mer om Espira BLIKK kan du se denne korte filmen:

MØT FREMTIDEN MED ET SOLID LAG I RYGGEN!

Espira har kompetente staber innenfor bl.a. økonomi, personal, eiendomsforvaltning, HMS og pedagogikksom rettleder og bistår de enkelte barnehagene slik at de til enhver tid har en god drift med gode resultater i foreldre– og ansattemålinger, og en sunn økonomi innenfor myndighetenes rammebetingelser. Vi har en egen gruppe med regionsjefer som er barnehagestyrernes nærmeste overordnede og alltid er i nærheten for å gi hjelp og støtte. Espira er medlem av Private Barnehagers Landsforbund. Det vil si at alle våre ansatte følger tariff og pensjonsavtalene som til enhver tid er gjeldende for denne interesseorganisasjonen.   

Dagny J. Eikemo

Forretningsutvikler
Tel. 0047 995 49 436
dagny.eikemo@espira.no

Hallgeir Broen

Prosjektdirektør
Tel. 0047 464 27 684
hallgeir.broen@espira.no