Espira Helldalsåsen

Espira Helldalsåsen

Kontaktinformasjon

Telefon:
55 11 03 80
E-post:
styrer.helldalsasen@espira.no
Nettside:
http://helldalsasen.espira.no

Espira Helldalsåsen barnehage åpnet juli 2003 og ligger i Sanddalsringen, mellom Midttun og Sædalen i Fana bydel i Bergen kommune. Barnehagen har fire avdelinger med plass til ca 80 barn. Det er to småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år og to store avdelinger med barn i alderen 3-6 år. Avdelingene samarbeider tett på tvers av alder.

Åpningstidene i barnehagen er kl. 07.00 – 17.00. Barnehagen har 5 stengte planleggingsdager. Vi følger da Bergen kommune sine veiledende planleggingsdager. I tillegg er barnehagen stengt julaften og nyttårsaften, samt de «røde» helligdagene. Onsdag før påske stenger vi kl. 12.00. Ellers er barnehagen åpen hele sommeren, der foreldrene selv velger når de vil ta ut ferie for barna (se vedtekter).

Fakta

  • Lang åpningstid
  • Åpent 12 mndr i året
  • Flott og innholdsrikt uteområde
  • Spesialrom
  • Fullkost/mattilbud
  • Miljøfyrtårn
  • Spireportalen
  • SOS-Barnebyer
  • Forskerfabrikken

Her finner du oss!