Espira Sånum

Espira Sånum

Kontaktinformasjon

Telefon:
38 26 40 78 / 940 22 860
E-post:
styrer.saanum@espira.no
Nettside:
http://saanum.espira.no

Espira Sånum har 5 avdelinger, Havørna blå 5-6 år, Havørna grønn 4-5 år, Svanen 3-4 år, Morillen og Krabbestua 1-3 år. Barnehagen ligger fint plassert ca. 3 km fra Mandal sentrum. Vi setter leken i sentrum ved å tilrettelegge gode og spennende lekemiljø både ute og inne, og pedagogisk planlegging som ivaretar tid til lek, og utvikling av vennskap. Vi satser på stor fleksibilitet som imøtekommer foreldrenes ulike behov.

Fakta

 • Åpningstider kl. 06.30-17.00
 • Fullkosttilbud – frokost, lunsj, ettermiddagsmat, frukt og grønt
 • Resultat brukerundersøkelse 2017: 5,56 på en skala fra 1-6
 • 100 meterskogen (skogen rett bak barnehagen)
 • Gymsal / storsal med scene
 • Drivhus
 • Multihus / grillhytte
 • Leirområde i Rona til turer i nærområdet og kanopadling
 • Miljøfyrtårn
 • Være sammen
 • Våg å se, våg å handle
 • Facebook: Espira Sånum

Her finner du oss!