BARN ER FYLT AV FANTASTISKE EVNER OG EGENSKAPER

EN FANTASTISK START PÅ LIVET!

I Espira skal alle barn møte voksne som viser omsorg, støtter, engasjerer og inspirerer.

Espiras barnesyn er selve hjertet i Espira-barnehagene og handler om vårt syn på barn og vår rolle som voksne i barnehagen. I Espira skal alle ansatte møte alle barn med positive holdninger, interesse og anerkjennelse. I vårt pedagogiske arbeid vektlegger vi trygghet og vi bygger på det barna er opptatt av og interesserte i. Trygge og nysgjerrige barn lærer mest og best. Espiras barnesyn skal ligge til grunn for alt arbeid vi gjør i Espira.

Vi ønsker at barnet ditt skal ha en hverdag hvor omsorg, læring og lek går hånd i hånd, der de blir støttet og motivert til å utvikle seg til selvstendige mennesker. De skal bli inspirert til å prøve og feile, slik at lærelyst videreutvikles og god selvfølelse bygges.

EN FANTASTISK START PÅ LIVET!

I Espira skal alle barn møte voksne som viser omsorg, støtter, engasjerer og inspirerer.

Espiras barnesyn er selve hjertet i Espira-barnehagene og handler om vårt syn på barn og vår rolle som voksne i barnehagen. I Espira skal alle ansatte møte alle barn med positive holdninger, interesse og anerkjennelse. I vårt pedagogiske arbeid vektlegger vi trygghet og vi bygger på det barna er opptatt av og interesserte i. Trygge og nysgjerrige barn lærer mest og best. Espiras barnesyn skal ligge til grunn for alt arbeid vi gjør i Espira.

Vi ønsker at barnet ditt skal ha en hverdag hvor omsorg, læring og lek går hånd i hånd, der de blir støttet og motivert til å utvikle seg til selvstendige mennesker. De skal bli inspirert til å prøve og feile, slik at lærelyst videreutvikles og god selvfølelse bygges.

SLIK JOBBER VI MED KVALITET

Espira BLIKK er Espiras egen metodikk for vurdering av kvalitet. Her vurderes de ansattes pedagogiske praksis og samspill med barn, opp mot målsettinger fra barnehageloven og rammeplanen.

SLIK JOBBER VI MED KVALITET

Espira BLIKK er Espiras egen metodikk for vurdering av kvalitet. Her vurderes de ansattes pedagogiske praksis og samspill med barn, opp mot målsettinger fra barnehageloven og rammeplanen.

VISJON OG VERDIER

Espiras overordnede visjon

«Vi skal lede utviklingen av fremtidens barnehager»

I Espira skal vi gå foran og bidra til forskningsbasert kunnskap om barnehagefeltet. Dette for å skape et godt grunnlag for det pedagogiske arbeidet.

Barnehagens visjon 

«Sol ute, sol inne»
Visjonen er en ledestjerne for hvordan barna skal ha det i barnehagen og hva vi ansatte skal gjøre. I Espira skal alle barn møtes med positive holdninger og anerkjennelse, hver dag, av alle ansatte.

Våre fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til utrykk gjennom væremåten til den enkelte medarbeider.

kompetent – fleksibel – personlig – ordentlig

VISJON OG VERDIER

Espiras overordnede visjon

«Vi skal lede utviklingen av fremtidens barnehager»

I Espira skal vi gå foran og bidra til forskningsbasert kunnskap om barnehagefeltet. Dette for å skape et godt grunnlag for det pedagogiske arbeidet.

Barnehagens visjon 

«Sol ute, sol inne»
Visjonen er en ledestjerne for hvordan barna skal ha det i barnehagen og hva vi ansatte skal gjøre. I Espira skal alle barn møtes med positive holdninger og anerkjennelse, hver dag, av alle ansatte.

Våre fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til utrykk gjennom væremåten til den enkelte medarbeider. 

kompetent – fleksibel – personlig – ordentlig

SPENNENDE PEDAGOGISK INNHOLD

I Espira arbeider vi tverrfaglig med rammeplanen. Våre satsingsområder er språk, realfag og bevegelse (fysisk aktivitet og kosthold). I tillegg har vi også utarbeidet egne standarder for de minste barna (Småspirene) og de eldste barna (Skolespirene).

I Espira arbeider vi tverrfaglig med rammeplanen. Våre satsingsområder er språk, realfag og bevegelse (fysisk aktivitet og kosthold). I tillegg har vi også utarbeidet egne standarder for de minste barna (Småspirene) og de eldste barna (Skolespirene).

MAT OG MÅLTID

Espira har en egen mat og måltidssatsing fordi kosthold og gode måltidssituasjoner påvirker barns utvikling, trivsel og læring. Alle Espiras barnehager har et fullkosttilbud.

Espira har en egen mat og måltidssatsing fordi kosthold og gode måltidssituasjoner påvirker barns utvikling, trivsel og læring. Alle Espiras barnehager har et fullkosttilbud.

ET MANGFOLD AV BARNEHAGER MED LOKAL FORANKRING

Med over 2700 pedagoger og pedagogiske medarbeidere, representerer vi et stort faglig miljø med ulik kompetanse innenfor barnehagefeltet. I Espira er det en delingskultur med «beste praksis-utveksling» som gjør at vi lærer av hverandre. I tillegg har vi en administrasjon med høy kompetanse innenfor støtte og faglig utvikling til den enkelte barnehage. Espira eies av AcadeMedia, som representerer et stort kompetansemiljø innen hele utdanningskjeden – fra barnehage til voksenopplæring. Sammen er vi sterkere.

ET MANGFOLD AV BARNEHAGER MED LOKAL FORANKRING

Med over 2700 pedagoger og pedagogiske medarbeidere , representerer vi et stort faglig miljø med ulik kompetanse innenfor barnehagefeltet. I Espira er det en delingskultur med «beste praksis-utveksling» som gjør at vi lærer av hverandre. I tillegg har vi en administrasjon med høy kompetanse innenfor støtte og faglig utvikling til den enkelte barnehage. Espira eies av AcadeMedia, som representerer et stort kompetansemiljø innen hele utdanningskjeden – fra barnehage til voksenopplæring. Sammen er vi sterkere.

SAMFUNNSANSVAR

MILJØFYRTÅRN

Vi tar stort samfunnsansvar innenfor bærekraft og miljø ved å jobbe aktiv med at barnehagene våre skal være sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er et arbeid som startet i 2006 og per i dag er majoriteten av våre barnehager miljøfyrtårnsertifisert. 

SOS-BARNEBYER

Espira har i en årrekke samarbeidet tett med SOS-barnebyer. Siden 2017 har vi vært hovedsamarbeidspartner med SOS-barnebyer. Sammen drifter vi en barnehage for 140 barn i Zimbabwe.

ETISK HANDEL

med over 100 barnehager er Espira en stor innkjøper.

Vi har derfor utarbeidet etiske retningslinjer for innkjøp som vektlegger at alle våre leverandører,
og deres underleverandører skal overholde lover og regler, ikke hindre organisering, ikke bidra til utnyttelse av arbeidere og ha gode systemer for HMS-arbeid.

SAMFUNNSANSVAR

MILJØFYRTÅRN

Vi tar stort samfunnsansvar innenfor bærekraft og miljø ved å jobbe aktiv med at barnehagene våre skal være sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er et arbeid som startet i 2006 og per i dag er majoriteten av våre barnehager miljøfyrtårnsertifisert. 

SOS-BARNEBYER

Espira har i en årrekke samarbeidet tett med SOS-barnebyer. Siden 2017 har vi vært hovedsamarbeidspartner med SOS-barnebyer. Sammen drifter vi en barnehage for 140 barn i Zimbabwe.

ETISK HANDEL

med over 100 barnehager er Espira en stor innkjøper.

Vi har derfor utarbeidet etiske retningslinjer for innkjøp som vektlegger at alle våre leverandører,
og deres underleverandører skal overholde lover og regler, ikke hindre organisering, ikke bidra til utnyttelse av arbeidere og ha gode systemer for HMS-arbeid.

10 KORTE FAKTA OM OSS

1. Espira er en ledende aktør i barnehagesektoren og har som mål å bli Europas beste barnehageaktør der vi gir alle barn et helhetlig, trygt og inspirerende barnehagetilbud.  

2. Espira Kunnskapsbarnehagen er opptatt av forskningsbasert kunnskap om barn og barndom og skal gi barn «en fantastisk start på livet».  

3. Et mangfold av ca. 100 ulike barnehager med nærmere 10 000 barn. 

4. 2700 kompetente ansatte.

5. Fag- og kvalitetsavdeling med solid barnehagefaglig kompetanse. 

6. Erfaring med drift og bygging i mange kommuner: Driver barnehager i over 50 kommuner.

7. Eiere med barnehagefaglig kompetanse – Del av et stort kompetansemiljø – Nord-Europas ledende utdanningsaktør – Academedia.

8. Gode lønns- og pensjonsvilkår – medlem av PBL og har tariffavtaler i alle barnehagene. 

9. Faglig og administrativ støtte for barnehagene: Konsernkontor i Oslo, hovedkontor på Karmøy og distriktskontorer i Mandal, Bergen, Stavanger og Trondheim. 

10. Langsiktighet, forutsigbarhet og trygge rammer for våre ansatte er viktig for Espira. Å drive med overskudd er en forutsetning for å kunne drive med utviklingsarbeid og innovasjon som sikrer enda høyere kvalitet i våre barnehager. Omsetningen i 2018/19 var NOK 1.78 milliarder og overskuddet var 3.7 %. 

10 KORTE FAKTA OM OSS

1. Espira er en ledende aktør i barnehagesektoren og har som mål å bli Europas beste barnehageaktør der vi gir alle barn et helhetlig, trygt og inspirerende barnehagetilbud.  

2. Espira Kunnskapsbarnehagen er opptatt av forskningsbasert kunnskap om barn og barndom og skal gi barn «en fantastisk start på livet».  

3. Et mangfold av ca. 100 ulike barnehager med nærmere 10 000 barn. 

4. 2700 kompetente ansatte.

5. Fag- og kvalitetsavdeling med solid barnehagefaglig kompetanse. 

6. Erfaring med drift og bygging i mange kommuner: Driver barnehager i over 50 kommuner.

7. Eiere med barnehagefaglig kompetanse – Del av et stort kompetansemiljø – Nord-Europas ledende utdanningsaktør – Academedia.

8. Gode lønns- og pensjonsvilkår – medlem av PBL og har tariffavtaler i alle barnehagene. 

9. Faglig og administrativ støtte for barnehagene: Konsernkontor i Oslo, hovedkontor på Karmøy og distriktskontorer i Mandal, Bergen, Stavanger og Trondheim. 

10. Langsiktighet, forutsigbarhet og trygge rammer for våre ansatte er viktig for Espira. Å drive med overskudd er en forutsetning for å kunne drive med utviklingsarbeid og innovasjon som sikrer enda høyere kvalitet i våre barnehager. Omsetningen i 2018/19 var NOK 1.78 milliarder og overskuddet var 3.7 %. 

ORGANISASJONEN

ORGANISASJONEN

Marit Lambrechts

Marit Lambrechts
Administrerende direktør

Jens Schei Hansen
Kommunikasjons-og organisasjonsdirektør

Hallgeir Broen
Prosjektdirektør

Albert Hagen
Driftsdirektør

Linn Paulsen
HR-sjef

Pia Paulsrud
Fag – og kvalitetsdirektør

Trond jahren
Finansdirektør

Kjetil Haugland Johansen
IT-direktør – CIO

Pia Paulsrud
Fag- og kvalitetsdirektør

Martin Kvist
Innkjøpssjef