Om Espira

  • Espira er en del av AcadeMedia som er Nord-Europas ledende barnehage- og utdanningsaktør.

  • AcadeMedia driver både barnehager, grunnskoler og voksenopplæring, i Sverige, Norge og Tyskland.

  • Espira har pr. d.d. 97 barnehager i Norge.

  • Espira har ca. 2600 ansatte og ca. 9300 barn i sine barnehager.

  • Espira har hovedkontor i Kopervik og konsernkontorer i Oslo, Mandal, Stavanger og Bergen.

  • Espira startet opp som Barnebygg i 1992, og fikk navnet Espira i 2009.

Kunnskapsbarnehagen:
Espira skal være den barnehageaktøren som er best på kunnskap om barn og barnehage. Kunnskapsbarnehagen Espira skal bidra til forskningsbasert kunnskap som er relevant for hele barnehagesektoren. Vi rekrutterer kompetente ansatte, i tillegg støtter vi alle ansattgrupper i tilegnelse og praktisk bruk av kunnskap om barn og barnehage. Dette skjer gjennom våre pedagogiske verktøy og kompetansetiltak som bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, samt til enhver tid aktuell forskning og relevante styringsdokumenter.