Espira Kulturstien

Espira Kulturstien

Kontaktinformasjon

Telefon:
35 53 60 67
E-post:
styrer.kulturstien@espira.no
Nettside:
http://kulturstien.espira.no

Espira Kulturstien åpnet i april 2007 og er godkjent for inntil maks 98 barn, hvis alle barn er over tre år. Barnehagen har både  innendørs sand- og plaskebasseng og ligger idyllisk til ved Skotfossen og tidligere Skotfoss Bruk. Tomten ligger luftig til med utsikt til fossen ved de gamle industribygningene til Skotfoss bruk. Barnehagen har fire team og de ulike teama er navngitt etter lokalmiljøet: Bruket, Slusa, Kabba og Fossen.

Vi følger barna fra de er små og frem til skolestart. Førskolebarna har faste dager hvor de jobber med skoleforberedende aktiviteter. Teamet til de største barna i Kulturstien er på en fast utegruppe, alle de største barna vil  få oppleve hvordan det er å være i en utebarnehage.

Hovedtema i Kulturstien barnehage er «En for alle, alle for en»
Barn så vel som voksne har behov for og har det bra når de har venner. Det er derfor en viktig del av barnehagens pedagogikk å støtte at vennskapsrelasjoner utvikles.

«En venn er den beste medisin»
Shakespeare

Venneoppskrift:
3 dl kameratskap
1 dl latter
1 ts gråt
1 knivsodd bråk
2 dl empati

Her finner du oss!