Espira Østrem

Espira Østrem

Kontaktinformasjon

Telefon:
52 83 27 70
E-post:
styrer.ostrem@espira.no
Nettside:
http://ostrem.espira.no

Espira Østrem åpnet høsten 2004 og er en 5-avdelings barnehage som ligger sentralt plassert på Østrem like ved Kopervik skole. Vi har to småbarnsavdelinger (0-3 år), to 3-5 års avdelinger, og en førskoleavdeling (Skolespirene).

Vi kan tilby en hverdag der skaperglede, identitet og bevegelse står i fokus. De fysiske omgivelser, både innenfor gjerdet og i nærområdet, er nøye befart og tilrettelagt med tanke på å gi oss det aller beste utgangspunkt for å ivareta dette.

Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet. Barnehagen skal oppleves som en trygg arena der god omsorg skal ligge til grunn for alt personalet gjør sammen med barna.

Fakta

  • Åpent 12 mnd. i året
  • Oppholdstid 20-100%
  • Sentral beliggenhet like ved Kopervik skole
  • Fullkost og kjøkkenassistent
  • Skolespireavdeling
  • Miljøfyrtårnsertifisering
  • Grupper på tvers
  • Snekkerbod

Her finner du oss!