Espira Torshovdalen

Espira Torshovdalen

Kontaktinformasjon

Telefon:
21 05 91 80
E-post:
styrer.torshovdalen@espira.no
Nettside:
http://torshovdalen.espira.no

Espira Torshovdalen ligger øverst i Torshovdalen i bydel Sagene med fantastiske turmuligheter midt i byen. Vi er en 4 avdelings barnehage med til sammen 78 barn og 18 ansatte hvorav 9 har pedagogisk utdanning.

I barnehageåret 2017/2018 har vi fokus på språk, realfag og bevegelse. Vi er opptatt av å tilby et godt språkmiljø ved at det fins og gis rom for mange former for kommunikasjon gjennom fysiske, estetiske og verbale uttrykk. Barna får utforsket sin naturlige nysgjerrighet ved å undre seg og forske på det vi oppdager sammen i hverdagen. Vi har et kupert og variert uteområde som byr på ulike utfordringer og aktiviteter for barna, og vi bruker nærmiljøet aktivt gjennom faste turdager for de ulike aldersgruppene.

For hverdagsøyeblikk kan du følge oss på Facebook

Fakta

  • Åpningstid 07:00-17:00
  • Åpent 12 måneder i året
  • Fullkostbarnehage med fokus på sunn og variert mat
  • Sentral beligghet med umiddelbar nærhet til kollektiv transport
  • Spireportalen – digitalt kommunikasjonsverktøy med foreldreapp
  • Fokus på førskolegruppe; Skolespirer

Her finner du oss!