Espira Sletten

Espira Sletten

Kontaktinformasjon

Telefon:
90 53 35 55
E-post:
styrer.sletten@espira.no
Nettside:
http://sletten.espira.no

Espira Sletten åpnet i midlertidige lokaler i aug. 2008. Vi flyttet inn i nytt bygg i mars 2009. Barnehagen ligger fint plassert i Vedavågen like i nærheten av Sletten Idrettsanlegg og Fiskerimuseet. Vi har seks aldersinndelte avdelinger.

I Espira Sletten skal leken gjenspeiles i alt vi gjør. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. I leken legges grunnlag for vennskap med hverandre.

Tidlig og god språkstimulering er også en viktig del av Espira Sletten. Språk er noe vi jobber med aktivt gjennom hele barnehagehverdagen. Vi startet barnehageåret 2014 / 2015 med et språkprosjekt. Personalet kartlegger da sin egen praksis i forhold til språk. På denne måten sikrer vi kvalitet i alle ledd.

Den motoriske utviklingen og gode naturopplevelser står sentralt. Vi har et fellesrom som er tilrettelagt for bevegelseslek, og alle avdelingene går på tur flere ganger i uken. Ellers har vi Minirøris for alle barna hver fredag morgen.

Fakta

 • 6 avdelinger
 • Åpningstid kl. 06.30 – 17.00
 • Åpent 12 mnd i året
 • Oppholdstid 20 – 100%
 • Måltid – Full kost
 • Kjøkkenassistent
 • Aktivt foreldresamarbeid
 • Miljøfyrtårnsertifisert
 • Egne temabaserte rom for 2-4 åringene
 • Turgrupper på tvers av avdelingene
 • Fokus på god overgang fra Småspirene til 2-4 års avdeling
 • Småspirene – To avdelinger for 1-åringene
 • Miljøspirene – Tre avdelinger for 2-4 åringene

Her finner du oss!