Espira Evje

Espira Evje

Kontaktinformasjon

Telefon:
45 28 78 07
E-post:
rachel.leonhardsen@espira.no
Nettside:
http://evje.espira.no

Espira Evje består av 3 hus med til sammen 12 avdelinger. Husene heter Skogholtet, Nøtteskogen og Blåveisbakken, og de ligger gjerde mot gjerde. Vi har et tett samarbeid husene i mellom.

Alle de tre husene i Espira Evje har 4 avdelinger hver. To av avdelingene er for barn fra 0-3 år og to avdelinger er for barn fra 2,5 – 6 år. På hver avdeling jobber det en pedagogisk leder og to til tre pedagogiske medarbeidere/fagarbeidere.

I barnehagens nærmiljø har vi varierte muligheter for å gi barna ulike opplevelser. Alder, utvikling og trygghet avgjør hvor vi beveger oss. De aller yngste barna har ofte nok med å bli kjent i egen barnehage. Når barna blir større, beveger vi oss videre til nabobarnehagene, skogen rundt barnehagen, og etter hvert enda lenger bort.

Fakta

  • Åpent 12 måneder i året
  • Åpningstider 07.00-17.00
  • Sentralt beliggende i gåavstand fra Sandvika
  • Førskolegruppe – Skolespira 2 dager i uka
  • Stort attraktivt uteområde omringet av skog
  • Fokus på turer og uteliv
  • Bålhytte
  • Fullkost
  • Varmmat alle dager

Her finner du oss!

Merk at kartet viser avdeling Skogholtet, men alle husene er fordelt slik:

Evje Blåveisbakken: Stanga 18
Evje Nøtteskogen: Stanga 16
Evje Skogholtet: Stanga 14