Espira Sundbyfoss

Espira Sundbyfoss

Kontaktinformasjon

Telefon:
46 50 54 79
E-post:
styrer.sundbyfoss@espira.no
Nettside:
http://sundbyfoss.espira.no

Barnehagen ligger flott plassert i skogkanten i enden av Kaarbyveien i Sundbyfoss. Vi har en stor og variert lekeplass ute. Nærheten til skogen gir oss muligheter til varierte turer og gode naturopplevelser sommer som vinter. Vi har flere bålplasser og en gapahuk i skogen. Inne har vi et stort fellesrom som vi kaller Tårnet, samt flere ekstra rom som gir oss godt med plass og unike muligheter til å dele oss i mindre grupper. For oss er samarbeid svært viktig. Vi samarbeider i det daglig på tvers av alle avdelinger fordi fellesskap er viktig for alle, små og store. Vi mener at fellesskapet i barnehagen styrker barnas allsidige utvikling og trivsel, samarbeidet med de foresatte, samt klimaet mellom de ansatte.

Barnehagen har for barnehageåret 2017/18, 4 av 5 avdelinger i drift:

Stordalen og Vassås 0 – 3 år

Rundtjern og Nøtnes 3 – 6 år

Fakta:

 • Åpningstid kl. 06.30 – 17.00
 • Åpent 12 mnd. i året, kun stengt jul-og nyttårsaften, fem planleggingsdager samt offentlige helligdager.
 • Vi holder sommeråpnet, med justert åpningstid 3 uker i juli og romjulen. Åpner da 07.30 og stenger 15.30.
 • Fullkosttilbud med varm lunsj ca. en gang i uken.
 • Skogen som nærmeste nabo, aktivt og forskende friluftsliv med flere fôringsplasser for ulike dyr.
 • Skolespiregruppe/førskolegruppe.
 • Digital foreldredokumentasjon via Spireportalen.
 • Høy brukertilfredshet.
 • Vi ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2015.
 • Espira er en av SOS-Barneby sine bedriftpartnere.
 • På vår hjemmeside www.sundbyfoss.espira.no finner du informasjon om barnehagen, årsplanen og FAU/SU

Her finner du oss!