Spirende turglede

Vi har lang erfaring med barn på tur.
Vi håper å inspirere deg til real turglede!

Varme barn leker best  

Les artikkelen >>

Fysisk aktivitet for barn på tur 

Les artikkelen >>

Språkstimulering for barn på tur! 

Les artikkelen >>
utendørs-aktivitet

Fysisk aktivitet for barn 

Les artikkelen >>

Se våre beste turtips i disse filmene

BARN I BEVEGELSE

Bevegelse er et av våre satsingsområder.
Det gjelder både fysisk aktivitet og arbeid med mat og måltid.

Målet med satsingsområdet bevegelse er at alle barn i Espira skal møte gode og utfordrende bevegelsesmiljøer både ute og inne.

Visste du forresten at forskning viser at:

  • Barnehagen spiller en stor rolle for hvor aktive barna er.
  • Det er for stor variasjon i barns aktivitetsnivå.
  • Barns aktivitetsnivå har betydning for fysisk og psykisk helse.

Hva gjør vi?

Alle Espira-barnehager jobber med å skape gode bevegelsesmiljøer for barna gjennom å legge til rette for allsidig aktivitet inne, ute og på tur. Et godt miljø for bevegelse kjennetegnes av at det er gode muligheter for å leke og bevege seg på varierte måter. Barn trenger omgivelser der de blant annet kan løpe, krype, balansere, rulle, klatre og hoppe.

Et godt miljø for bevegelse kjennetegnes også av at de ansatte legger til rette for god lek mellom barna og at de observerer barnas lek. Gjennom dette vil personalet legge merke til hvilke barn som trenger støtte for å komme med i lek og hvilke barn som trenger inspirasjon til å være mer aktive.  Innholdet i arbeidet med bevegelse vil i stor grad være avhengig av barnas alder og interesser, samt hvilke prosjekter og temaer barnehagen jobber med.

Mange av Espiras barnehager arrangerer i tillegg spennende aktivitetsdager, ofte for flere Espira-barnehager, og med forskjellige temaer. Espira deltar også i et stort forskningsprosjekt som omhandler hvordan det fysiske barnehagemiljøet bidrar til å fremme lek, læring, psykososial- og fysisk helse. Les mer om EnCompetence.