FOR DE ELDSTE BARNA

I Espira har vi en egen satsing for de eldste barna. Mange kaller tilbudet til de eldste barna for førskolegruppa, vi kaller det for Skolespira. 

I Espira skal barna få gode opplevelser med å være eldst i barnehagen. De skal møte arbeidsmåter og få erfaringer som er tilpasset det de er opptatt av og interesserte i. Alle Espiras barnehager har en ansatt med særlig ansvar for skolespira-tilbudet. Denne ansatte deltar også i nettverk med andre skolespira-ansvarlige i Espira, der de utveksler kunnskap og erfaringer og lærer av hverandre. 

De eldste barna skal få muligheter til å arbeide med spennende prosjekter som tar utgangspunkt i deres interesser. Når vi tar barnas iboende undring og nysgjerrighet på alvor, engasjerer vi dem på ordentlig. Vi ønsker at barna skal gå ut av våre barnehager med tro på egne evner til å lære, nysgjerrighet, kreativitet, evner til kommunikasjon, samhandling og til å delta i fellesskap. Gode prosjektarbeid er tverrfaglige og bidrar til barns utvikling innen alle disse områdene. Læringssituasjonene skal være relevante og meningsfulle for barna. Målet er at alle skal få kjenne på læringslyst og mestringsfølelse.   

I skolespiregruppa skal barna også bli kjent med skolen og hva som venter dem slik at overgangen til skolen blir trygg og god. Alle våre barnehager samarbeider med skolene barna skal begynne på.  

RELATERTE ARTIKLER