SLIK JOBBER VI MED KVALITET

Espira BLIKK er Espiras egen metodikk for vurdering av kvalitet. Her vurderer de ansattes pedagogiske praksis og samspill med barna opp mot målsettinger fra barnehageloven og rammeplanen. 

Vil du vite mer? Se video her!