SPRÅK I ESPIRA

Språk er etav Espiras satsingsområder. Målet med språkarbeidet er at alle barn skal møte et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. 

VI SATSER PÅ SPRÅK FORDI:

  • Gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns livsmestring, både sosialt, kognitivt og emosjonelt.  
  • Språk, kultur og identitet henger tett sammen.  
  • Arbeid med språk er gøy! 

VI SATSER PÅ SPRÅK FORDI:

  • Gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns livsmestring, både sosialt, kognitivt og emosjonelt.  
  • Språk, kultur og identitet henger tett sammen.  
  • Arbeid med språk er gøy! 

HVA GJØR VI?

Alle Espira-barnehager jobber med å skape rike og varierte språkmiljøer for barna. Et godt språkmiljø kjennetegnes for eksempel av at de ansatte sørger for at alle barn blir invitert inn i samtaler. I tillegg vil en barnehage med et godt språkmiljø bruke bøker aktivt og barnehagen vil introdusere barna for varierte rim, regler og språkleker. Innholdet i språkarbeidet vil i stor grad være avhengig av barnas interesser og hvilke prosjekter og temaer barnehagen jobber med.

Over halvparten av barnehagene våre har deltatt i en nasjonal satsing som heter Språkløyper, hvor de har fått kompetanseheving og arbeidet kontinuerlig med språkarbeidet sitt. I Espira jobber vi også systematisk med vurdering av det vi kaller språkmiljøene, slik at barnehagene får blikk for eget språkarbeid og videreutvikler dette.