SLIK JOBBER VI MED REALFAG

Realfag er et av Espiras satsingsområder. Realfag omfatter både matematikk, naturvitenskap og teknologi. I rammeplanen heter disse områdene «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknologi».

ESPIRA SATSER PÅ REALFAG FORDI

  • Barn har en naturlig interesse for realfag og realfag er gøy!  
  • Realfag er viktig for å forstå seg selvsamfunnet og miljøet omkring.  
  • Barnehagen er første del av utdanningsløpet og har en viktig oppgave i å legge grunnlaget for barns livsmestring og deltagelse i fremtidig arbeid og fellesskap.

HVA GJØR VI?

Alle Espira-barnehager jobber med realfag på varierte og spennende måter. Innholdet i arbeidet vil i stor grad være avhengig av barnas interesser og hvilke prosjekter og temaer barnehagen jobber med.  

Mange av Espiras barnehager er også Forskerfabrikkenbarnehager. Det betyr at de ansatte har fått kompetanseheving fra Forskerfabrikken og at barnehagen har spennende Forskerfabrikkenutstyr.

I Oslo sentrum har Espira etablert et realfagssenter som kalles Espira-parken. Her jobber en realfagspedagog. Hun tar imot barnegrupper og personalgrupper til varierte og engasjerende realfagsaktiviteter.

Espira deltar i et stort internasjonalt forskningsprosjekt om realfaglige samtaler som heter Sci-Talk. Les mer om prosjektet.

I Espira-parken er det ikke bare gøy å være barn, det er lærerikt også!

Espira-parken er Espiras eget realfagssenter i Oslo. Hit kommer barn og ansatte i Espira for å utforske, skape, leke og lære. De møter realfag på nye måter gjennom spennende aktiviteter og et variert materiell.

Vil du vite mer om Espira-parken? Les mer her 🙂

I Espira har vi et spennende samarbeid med Forskerfabrikken. Flertallet av våre barnehager er i dag «Forskerfabrikken-barnehager» – målet er at alle skal blir det. I praksis betyr dette at barnehagene får materiell og utstyr fra Forskerfabrikken i tillegg til at et utvalg fra personalet får kompetanseheving.

For barna betyr dette et positivt møte med realfaglige aktiviteter og opplevelser knyttet til nysgjerrighet og undring!

RELATERTE ARTIKLER