En fantastisk start på livet!

Om Espira

Kunnskapsbarnehagen Espira er en av landets største private barnehagekjeder. Vi driver 85 barnehager for 7500 barn og med 2000 ansatte.

Espira har et eget pedagogisk konsept, LekEspira og satser tungt på kompetanseutvikling gjennom vårt eget akademi, Espira-akademiet.

Les mer

Visjon og verdier

Sol ute – sol inne

Du skal oppleve begeistring!

Visjonen forteller hvordan barna skal ha det og hva vi voksne skal gjøre. Barna skal være i trygge omgivelser og sammen med kompetente voksne som bryr seg om dem og tar vare på dem.

Les mer

Lekespira

Personvern