espira_forsidebilde

Kunnskapsbarnehagen Espira

Vi skal gi barna en fantastisk start på livet!

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden.

Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø.

Vår filosofi er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna.

Nyheter fra
Espira Barnehager

Spireportalen_app3

Mobilapp

Foreldre får barnehagehverdagen rett i lommen

Espirakonsernlogo_firkant

Pressemelding 18.08.14

Vi åpner to nye barnehager i Oslo

Til nyhetsoversikt

Våre barnehager

Karmsund_bygg2

Espira har vokst raskt de siste årene og driver pr. i dag 75 barnehager i 40 kommuner. Nedenfor finner du en oversikt over barnehagene våre.

Les mer her

Bli en Espira barnehage

driftovertagelse_5

Espiras mål er å være ledende på å drive barnehager. Vi skal være best på barnehagepedagogikk og støtte til den enkelte barnehage.

Les mer her 

LekEspira

pedagogisk profil

Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss konkretisert gjennom LekEspira. Ved hjelp av “spirer” illustreres hvert fagområde.

Les mer her