Følg barnet ditt gjennom dagen med appen vår

I foreldreportalen vår, Spireportalen, får du ta del i hva barnet ditt opplever i barnehagen. Det er også her vi sender meldinger mellom barnehage og hjem og gir dere viktig informasjon fra barnehagen.

Vi holder hverandre oppdatert gjennom Spireportalen

Vi vet at en hverdag som småbarnsforeldre er hektisk, og at løse lapper og skriv ofte kan havne nederst i en sekk. Derfor tror vi Spireportalen skaper en enklere hverdag for familien ved at kommunikasjonen forenkles. Kanskje vi sender dere en påminnelse om at det er turdag i morgen, eller informasjon om at barnet ditt mangler skiftetøy. Eller kanskje du som forelder trenger å sende en viktig beskjed til avdelingen på kveldstid? Da er det lett å gjøre dette gjennom Spireportalen. Du vil også få innkalling til foreldresamtaler og referater fra disse i Spireportalen. Vi tror en smidig kommunikasjon bidrar til et godt samarbeid om å skape den beste hverdagen for barnet ditt hos oss.

Full oversikt 

Spireportalen bidrar til at du holder deg oppdatert rundt det som skjer i barnehagen og ditt barns hverdag hos oss. Gjennom nyhetsfeeden kan du følge med på ulike hendelser gjennom dagen og ikke minst se bilder og videoer fra små og store opplevelser ditt barn har hatt, selvfølgelig under forutsetning av at dere har gitt samtykke til dette, og at barnet ønsker å være med på bilder. Det kan være fint å se bilder fra barnehagehverdagen sammen på ettermiddags- og kveldstid. Da kan dere skape gode samtaler om dagen som har vært og dagene som kommer. Gjennom ukeplaner og måltidsoversikter får dere god oversikt over alt som skal skje i dagene som kommer.

Et verktøy for dokumentasjon

Spireportalen er også et verktøy der vi i barnehagen dokumenterer små og store hendelser som er viktige for at vi skal kunne følge godt med på hvert barns trivsel og utvikling. I de jevnlige foreldresamtalene vil vi sammen gå gjennom våre observasjoner og diskutere disse med dere foreldre. Det er viktig for å sikre at hvert barn skal få et best mulig barnehagetilbud hos oss i Espira.