SATSINGSOMRÅDER

Espiras satsingsområder er språk, realfag og bevegelse. Disse områdene er viktige for barns helhetlige utvikling og livslange læring. I Espira skal alle barn møte disse satsingsområdene på varierte og spennende måter. Lurer du på hvordan en spesifikk barnehage jobber med satsingsområdene? Spør da vel!

REALFAG

LES MER

SPRÅK

LES MER

BEVEGELSE

LES MER

MAT OG MÅLTID

LES MER

REALFAG OG FORSKNING

Vi vet at realfagsglede kan og bør vekkes allerede i barnehagen. Våre barnehager gjør dette ved å inkludere naturvitenskap og matematikk i mange ulike situasjoner og aktiviteter i hverdagen. For eksempel er matlaging er fin innfallsvinkel til spennende matematiske samtaler. Ute i naturen kan for eksempel barna eksperimentere med fysiske lover gjennom å blåse såpebobler i minusgrader, eller ved å ta med istapper inn i barnehagen.

Barnehagebarn er naturlig opptatt av utforsking, problemløsing, logikk, mengder, størrelser og telling. Når barna får mange og lystbetonte erfaringer med realfag går de ut av barnehagen med positive holdninger, lærelyst og tro på egne evner. Slik bidrar Espira til et godt utgangspunkt for videre læring.

I Espira-parken er det ikke bare gøy å være barn, det er lærerikt også!

Espira-parken er Espiras eget realfagssenter i Oslo. Hit kommer barn og ansatte i Espira for å utforske, skape, leke og lære. De møter realfag på nye måter gjennom spennende aktiviteter og et variert materiell.

Vil du vite mer om Espira-parken? Les mer her 🙂

I Espira har vi et spennende samarbeid med Forskerfabrikken. Flertallet av våre barnehager er i dag «Forskerfabrikken-barnehager» – målet er at alle skal blir det. I praksis betyr dette at barnehagene får materiell og utstyr fra Forskerfabrikken i tillegg til at et utvalg fra personalet får kompetanseheving.

For barna betyr dette et positivt møte med realfaglige aktiviteter og opplevelser knyttet til nysgjerrighet og undring!

SPRÅK

I alle Espiras barnehager jobbes det på varierte og allsidige måter med språkstimulering. Det å kunne kommunisere er veldig viktig for mennesker, og selvsagt også for barn i barnehagealder. Dersom barnet strever barnet med kommunikasjon, strever det også ofte i vennskap. Det strever med sosialt samspill med andre, og med å forstå informasjon og beskjeder. Språk har en stor innvirkning på barns livsmestring i barnehagealder.

Over halvparten av barnehagene våre er med i en statlig satsing som heter Språkløyper, hvor de får kompetanseheving og jobber kontinuerlig med språkarbeidet sitt. Vi jobber også systematisk med vurdering av det vi kaller språkmiljøene, slik at barnehagene får blikk for eget språkarbeid og videreutvikler dette.

BEVEGELSE

MAT OG MÅLTID

Gode matvaner etablert i barndommen gir større sannsynlighet for et godt kosthold i ungdom og voksenliv. Rundt matbordet, i samspillet mellom barn og mellom barn og personalet ligger det rike muligheter for gode samtaler, til å pirre nysgjerrighet på smak, lukt, farge, konsistens og form og til å lære av hverandre.

For å sikre at alle Espiras barnehager har et godt mattilbud, i tråd med retningslinjer fra helsemyndighetene, gjennomfører alle våre barnehager en årlig måltidssjekk i samarbeid med SunnereBarn.