VI TRENGER DYKTIGE OG ENGASJERTE MEDARBEIDERE

Kvaliteten på innholdet i barnas hverdag er utrolig viktig. Vi ser alltid etter flere kompetente
og engasjerte ansatte som har lyst til å gjøre en forskjell. Kanskje du er den vi søker?
Og kanskje vi er de du ser etter?

Finn ut hva vi kan tilby her!

< Swipe for flere artikler >

MØT NOEN AV VÅRE ANSATTE

SOM ANSATT I ESPIRA FÅR DU:

Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
I Espira har du også mulighet for støtte til utdanning og videreutdanning!

LEDIGE STILLINGER

Barnehagelærerstilling i barnehage med styrket pedagogisk miljø

Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.

Vil du være med å utvikle vårt arbeid med pedagogiske miljøer?

Espira Grefsen stasjon barnehage åpnet august 2016, og holder til i flotte nye lokaler på Sandaker. Barnehagen har åtte avdelinger, 40 ansatte, med en god blanding av menn, kvinner, og ansatte  med ulik bakgrunn. Vi har god dekning av utdannede barnehagelærere. Vi er en fullkostbarnehage, med egne spisesaler og ansatt kokk i 100% som lager varm lunsj hver dag. 

Barnehagens styrke ligger i gode, romslige areal med gode planløsninger. Vi har flotte fellesrom i tilegg til avdelingene, bla tumlerom, biblotek, ressurs/sanserom, og prosjektrom. Vi jobber systematisk og målrettet med utvikling av pedagogiske miljøer, og henter inn mye inspirasjon fra Montessori og Reggio Emila pedagogikken. Vårt mål er at barna skal få læring, lekeideer og inspirasjon i miljøene, slik at de kan få utvide og viderutvikle sine erfaringer.

Vi har ledig stilling på en avdeling med 14 barn i alderen 1-3 år og 4,5 ansatte , hvor av to er barnehagelærere og 2,5 er pedagogisk medarbeider.

Som barnehagelærer hos oss har du medansvar for:

 • Barns trivsel og utvikling.
 • Ansvar for å organisere dagen til barnas beste med barns rett til medvirkning, sammen med øvrige ansatte.
 • Pedagogisk utvikling i barnehagen - delta i barnehagens fagmøter, og utvikle våre ulike faglige og pedagogiske satsningsomårder.
 • Planlegging, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet. 
 • Legge til rette for et godt pedagogisk miljø med tilgjengelighet, lekeideer og inspirasjon.
 • Godt samarbeid med foreldrene, gjennomføre foreldresamtaler og forberede foreldremøter.
 • Godt samarbeid med ulike instanser- barnehagelærer kan få ansvar for oppfølging av enkeltbarn med spesielle behov

Espira tilbyr:
Våre ansatte har gode verktøy for planlegging, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet. Vi jobber også kontinuerlig med kompetanse og kvalitet i barnehagen, blant annet gjennom Espira BLIKK. Som ansatt i Espira Grefsen stasjon barnehage får du mulighet til å være med på utvikling av vår barnehage i Zimbabwe gjennom et spennende samarbeid med SOS-barnebyer.

I tillegg du får du:

 • Lønn og pensjon etter PBL tariff-med et Oslotilegg
 • Mulighet for faglig utvikling gjennom kurs
 • Mulighet til å bli inspirert av og inspirere andre Espirabarnehager.

Vi ønsker at du har følgende:

 • Utdanning som barnehagelærer.
 • Eventuell utdanning fra utland som er godkjent av Utdanningsdirektoratet.
 • Norskkunnskaper tilsvarende nivå A2 skriftlig og B1 muntlig.
 • Godkjent politiattest som kan fremlegges.

Hvem ser vi etter?
Vi ønsker oss en barnehagelærer som er engasjert på barnas vegne. Du liker å samarbeide med andre på tvers og jobbe systematisk. Du er opptatt av kvalitet i barnehagen og ønsker å utvikle deg faglig. I tillegg er du digitalt kompetent og oppdatert, og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø sosialt. Kanskje har du noen skjulte talenter eller interesser som du ønsker å bruke i din arbeidsdag? Fortell oss gjerne om disse! 

Vi gleder oss til å høre fra deg! Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe underveis.

Tiltredelsesdato: 01.04.2022

Søknadsfrist: 24.02.2022

Følg oss gjerne i sosiale medier for å få et lite innblikk i hverdagen i vår: www.facebook.com/EspiraGrefsenstasjonbarnehage/

Velkommen å søke hos oss!

Kontaktpersoner:

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Steinsviken

Bergen

Søknadsfrist 06.02.22

Pedagogisk leder

Espira Salamonskogen

Bømlo

Søknadsfrist 13.02.22

Barnehagelærer

Espira Torsbergskogen

Drammen

Søknadsfrist 07.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Åbol

Sandefjord

Søknadsfrist 03.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Rå

Bergen

Søknadsfrist 13.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Evje

Bærum

Søknadsfrist 10.02.22

Barnehagelærer

Espira Ulsetskogen

Bergen

Søknadsfrist 04.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Ulsetskogen

Bergen

Søknadsfrist 04.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Grefsen stasjon

Oslo

Søknadsfrist 18.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Tau

Strand

Søknadsfrist 02.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Sangereidåsen

Lillesand

Søknadsfrist 01.02.22

Barnehagelærer

Espira Tau

Strand

Søknadsfrist 01.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Kuventræ

Bergen

Søknadsfrist 30.01.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Skolegata

Indre Østfold

Søknadsfrist 28.01.22

Barnehagelærer

Espira Årosfjellet

Asker

Søknadsfrist 11.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Fenstad

Nes

Søknadsfrist 28.01.22

Barnehagelærer

Espira Eikenga

Lier

Søknadsfrist 31.01.22

Barnehagelærer

Espira Solknatten

Bergen

Søknadsfrist 28.01.22

Barnehagelærer

Espira Grefsen stasjon

Oslo

Søknadsfrist 24.02.22

Barnehagelærer

Espira Årølia

Molde

Søknadsfrist 30.01.22

Pedagogisk leder

Espira Evangtunet

Nes

Søknadsfrist 01.02.22

Barnehagelærer

Espira Vannverksdammen

Drammen

Søknadsfrist 28.01.22

ET FANTASTISK ARBEIDSMILJØ FOR

1 112

PEDAGOGER

1 418

PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE

593

FAGARBEIDERE

I Espira jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet i barnehagene.

Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse (Klimaundersøkelsen) hvor vi blant annet måler for tilfredsheten hos ansatte i Espira.

RESULTATER FRA KLIMAUNDERSØKELSEN JANUAR 2021

img
83%av våre medarbeide ville anbefalt sin Espirabarnehage som arbeidsgiver dersom de ble spurt.
img
93%oppgir at de føler seg verdsatt av sin leder og at de liker arbeidsoppgavene sine godt.
PÅ UTSAGNET:
«HOS OSS HAR VI EN KULTUR DER ALLE SOM JOBBER I BARNEHAGEN ER OPPTATT AV Å HJELPE HVERANDRE OG VÆRE POSITIVE»
FÅR VI EN GJENNOMSNITTLIG SCORE PÅ 6.4 (SKALA 1-7)
1
2
3
4
5
6
7

ESPIRA AKADEMIET

Kompetente ansatte er vår viktigste ressurs. Espira har utviklet et eget akademi, Espira Akademiet. Her tilbys alle ansattgrupper i barnehagen kompetanseutvikling gjennom både digitale og fysiske kursmoduler innenfor to hovedkategorier: Pedagogisk kompetanse- utvikling og lederutvikling.


Alle ansatte i Espira tar grunnleggende moduler i Espiras barnesyn. Der lærer de ansatte om – og reflekterer rundt temaer som bl.a.: Syn på barn og barndom, voksenrollen i barnehagen og barn som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg finnes det kompetanseutvikling om eksempelvis Skolespirene (de eldste barna), praktisk arbeid med realfag i barnehagen og lederutvikling for pedagogiske ledere og styrere

Hensikten med kompetanseutviklingen er både faglig påfyll og –utvikling, kulturbygging og erfaringsutveksling. Både på fysiske kurs og gjennom digitale moduler får du mulighet til å reflektere over egen praksis. Dette gir utgangspunkt for å diskutere din, og barnehagens praksis med kolleger og andre Espira-ansatte. En mer reflektert praksis bidrar til bevisstgjøring og økt kvalitet i barnehagen.