Slik sikrer vi at barna får et godt barnehagetilbud

For oss som driver barnehage, og for foreldre som har barn i barnehage er en sak viktigere enn alt annet: At barna har det bra i barnehagen, og at de får det tilbudet de har krav på. Det barna har krav på er nedfelt i Barnehageloven og Rammeplanen for barnehager. Derfor er det viktig at vi som driver barnehager følger opp kvaliteten i barnehagene, slik at vi kan forsikre oss om at alle barn får det barnehagetilbudet de har krav på.

Målet med Espira BLIKK er at alle barn som går i en Espira-barnehage skal få et barnehagetilbud av god kvalitet, i tråd med barnehagelovens bestemmelser og rammeplanens føringer. Det er også et mål at alle Espiras barnehager skal jobbe kontinuerlig med kvalitetsutvikling og at Espira som barnehageeier skal kunne følge med på kvaliteten i den enkelte barnehage.

Espira BLIKK
Metodikken i Espira BLIKK bygger på et vurderingssystem som er utviklet av Espiras svenske eier Academedia. Metodikken innebærer at barnehagene vurderer seg selv internt, og de får en ekstern vurdering fra kollegaer i en annen Espira-barnehage.

Hva er god kvalitet i barnehagen?

God kvalitet i barnehagen oppstår først og fremst når ansatte utøver reflektert og god pedagogisk praksis i samspillet med barna.  I Espira BLIKK vurderer vi kvaliteten i barnehagen ut fra 24 kjennetegn. Disse bygger på de forventninger som myndighetene stiller til barnehagene gjennom den nasjonale rammeplanen.

Kjennetegnene på kvalitet handler bl.a. om hvorvidt:

  • De ansatte støtter relasjoner mellom barn.
  • De ansatte støtter barna i å utvikle et positivt forhold til seg selv.
  • De ansatte hjelper barn som har behov for støtte i lek.
  • De ansatte bruker språket aktivt som støtte i lek og aktiviteter.
  • De ansatte sørger for at alle barn får mulighet til å delta i samtaler.

 

Vurdering av kvaliteten i barnehagene

I januar 2019 starter vi arbeidet med systematiske kvalitetsvurderinger i alle Espiras barnehager.  Det er etablert et team bestående av 12 dyktige pedagoger i Espira som skal utvikle støttemateriell som skal brukes i kvalitetsvurderingen. Forøvrig skal de være ressurspersoner for barnehagene når de setter i gang med sine vurderinger av kvaliteten i egen og andres barnehager. Kvalitetsteamet skal bidra med utvikling og implementering av Espira BLIKK.

Denne uken samles over 150 Espira-pedagoger, for å få opplæring i Espira BLIKK. Vi ønsker å etablere en systematisk vurderingskultur i Espira. Det tror vi er et viktig skritt på veien mot økt kvalitet i barnehagen, slik at alle barn i våre barnehager får det tilbudet de har krav på.

Ikke et lovkrav

Espira BLIKK er en metodikk for kvalitetsutvikling i barnehagen. Det er også en metodikk som hjelper Espira som barnehageeier å følge med på kvaliteten i den enkelte barnehage. Det er i dag ikke et lovkrav  at barnehager skal ha et system for å følge opp kvaliteten. Dette mener vi i Espira er feil, og vi har gjentatte ganger tatt til orde overfor politikere og andre som er opptatt av rammebetingelser i barnehager at det må lovfestes et krav til barnehageeier om å ha et system for å følge opp kvaliteten.

Med Espira BLIKK håper vi å inspirere andre barnehageeiere, både private og kommunale, til å etablere lignende systemer. Dette tror vi vil komme hvert enkelt barnehagebarn til gode.

Les også artikkel om kvalitetsarbeidet vårt i Første Steg her.

Maria Norstrand, styrer i Espira Sletten barnehage og fag- og kvalitetsdirektør i Espira, Pia Paulsrud forteller om hvorfor Espira BLIKK er viktig.

Tags:

Espira Blikkfag