VI TRENGER DYKTIGE OG ENGASJERTE MEDARBEIDERE

Kvaliteten på innholdet i barnas hverdag er utrolig viktig. Vi ser alltid etter flere kompetente
og engasjerte ansatte som har lyst til å gjøre en forskjell. Kanskje du er den vi søker?
Og kanskje vi er de du ser etter?

Finn ut hva vi kan tilby her!

< Swipe for flere artikler >

MØT NOEN AV VÅRE ANSATTE

SOM ANSATT I ESPIRA FÅR DU:

Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
I Espira har du også mulighet for støtte til utdanning og videreutdanning!

LEDIGE STILLINGER

Er du engasjert, leken og faglig sterk?

Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.

 

Vi er en stor og flott barnehage som ligger i Årnes i Nes kommune, med tilknytning til boligfeltet Evangtunet. Våre satsingsområder er språk, realfag og bevegelse. Barnehagen har et eget forskerrom og en tumleplass som er tilrettelagt for fysisk aktivitet. Vårt uteområde er utfordrende både for små barn og store barn, med blant annet en sykkelbane og sandland. Vi er også en fullkostbarnehage som serverer tre sunne og ernæringsmessig godt sammensatte måltider hver dag. I Espira Evangtunet fokuserer vi på matglede og sammen kunne skape en hyggelig stund rundt matbordet, der vi jobber for å bruke språket og få frem gode samtaler.

I Espira Evangtunet skal vi gi barna en fantastisk start på livet!

Er du vår nye kollega?
Vi søker pedagogisk leder, småbarnsavdeling

Som pedagogisk leder hos oss vil du:

 • ha ansvaret for å lede egen avdeling i tråd med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser.
 • bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling.
 • ha et pedagogisk ansvar for egen avdeling, men også bidra til pedagogisk utvikling i hele barnehagen.
 • følge opp og utvikle ansatte på avdelingen og bidra aktivt i lederteamet i barnehagen.
 • bidra til et godt samarbeid med foreldrene.
 • ha ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering på egen avdeling.

Espira tilbyr:
Våre ansatte har gode verktøy for planlegging, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet. Vi jobber også kontinuerlig med kompetanse og kvalitet i barnehagen, blant annet gjennom Espira BLIKK. Som ansatt i Espira Evnagtunet får du mulighet til å være med på utvikling av vår barnehage i Zimbabwe gjennom et spennende samarbeid med SOS-barnebyer.

I tillegg du får du:

 • lønn og pensjon etter PBL tariff
 • mulighet for faglig utvikling gjennom kurs
 • mulighet til å bli inspirert av og inspirere andre Espirabarnehager.

Vi ønsker at du har følgende:

 • Utdanning som barnehagelærer.
 • Eventuell utdanning fra utland som er godkjent av Utdanningsdirektoratet.
 • Norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.
 • Godkjent politiattest som kan fremlegges ved ansettelse.

Hvem ser vi etter?
Vi ønsker oss en pedagogisk leder som er engasjert på barnas vegne. Du liker å samarbeide med andre på tvers og jobbe systematisk. Du er opptatt av kvalitet i barnehagen og ønsker å utvikle deg faglig. I tillegg er du digitalt kompetent og oppdatert, og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø sosialt. 

Vi gleder oss til å høre fra deg! Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe underveis. NB! Vi vurderer kun søknader som kommer inn via vårt søknadsskjema. Vi tar ikke imot søknader på e-post.  Kandidater uten relevant utdanning vil ikke behandles.

Tiltredelsesdato: 01.03.2022

Søknadsfrist: 01.02.2022

Følg oss gjerne i sosiale medier for å få et lite innblikk i hverdagen i vår:
(15) Espira | FacebookVelkommen til oss!

Kontaktpersoner:

Anette Lystad

Styrer

+47 404 32 391

anette.lystad@espira.no

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Steinsviken

Bergen

Søknadsfrist 06.02.22

Pedagogisk leder

Espira Salamonskogen

Bømlo

Søknadsfrist 13.02.22

Barnehagelærer

Espira Torsbergskogen

Drammen

Søknadsfrist 07.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Åbol

Sandefjord

Søknadsfrist 03.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Rå

Bergen

Søknadsfrist 13.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Evje

Bærum

Søknadsfrist 10.02.22

Barnehagelærer

Espira Ulsetskogen

Bergen

Søknadsfrist 04.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Ulsetskogen

Bergen

Søknadsfrist 04.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Grefsen stasjon

Oslo

Søknadsfrist 18.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Tau

Strand

Søknadsfrist 02.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Sangereidåsen

Lillesand

Søknadsfrist 01.02.22

Barnehagelærer

Espira Tau

Strand

Søknadsfrist 01.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Kuventræ

Bergen

Søknadsfrist 30.01.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Skolegata

Indre Østfold

Søknadsfrist 28.01.22

Barnehagelærer

Espira Årosfjellet

Asker

Søknadsfrist 11.02.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Fenstad

Nes

Søknadsfrist 28.01.22

Barnehagelærer

Espira Eikenga

Lier

Søknadsfrist 31.01.22

Barnehagelærer

Espira Solknatten

Bergen

Søknadsfrist 28.01.22

Barnehagelærer

Espira Grefsen stasjon

Oslo

Søknadsfrist 24.02.22

Barnehagelærer

Espira Årølia

Molde

Søknadsfrist 30.01.22

Pedagogisk leder

Espira Evangtunet

Nes

Søknadsfrist 01.02.22

Barnehagelærer

Espira Vannverksdammen

Drammen

Søknadsfrist 28.01.22

ET FANTASTISK ARBEIDSMILJØ FOR

1 112

PEDAGOGER

1 418

PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE

593

FAGARBEIDERE

I Espira jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet i barnehagene.

Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse (Klimaundersøkelsen) hvor vi blant annet måler for tilfredsheten hos ansatte i Espira.

RESULTATER FRA KLIMAUNDERSØKELSEN JANUAR 2021

img
83%av våre medarbeide ville anbefalt sin Espirabarnehage som arbeidsgiver dersom de ble spurt.
img
93%oppgir at de føler seg verdsatt av sin leder og at de liker arbeidsoppgavene sine godt.
PÅ UTSAGNET:
«HOS OSS HAR VI EN KULTUR DER ALLE SOM JOBBER I BARNEHAGEN ER OPPTATT AV Å HJELPE HVERANDRE OG VÆRE POSITIVE»
FÅR VI EN GJENNOMSNITTLIG SCORE PÅ 6.4 (SKALA 1-7)
1
2
3
4
5
6
7

ESPIRA AKADEMIET

Kompetente ansatte er vår viktigste ressurs. Espira har utviklet et eget akademi, Espira Akademiet. Her tilbys alle ansattgrupper i barnehagen kompetanseutvikling gjennom både digitale og fysiske kursmoduler innenfor to hovedkategorier: Pedagogisk kompetanse- utvikling og lederutvikling.


Alle ansatte i Espira tar grunnleggende moduler i Espiras barnesyn. Der lærer de ansatte om – og reflekterer rundt temaer som bl.a.: Syn på barn og barndom, voksenrollen i barnehagen og barn som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg finnes det kompetanseutvikling om eksempelvis Skolespirene (de eldste barna), praktisk arbeid med realfag i barnehagen og lederutvikling for pedagogiske ledere og styrere

Hensikten med kompetanseutviklingen er både faglig påfyll og –utvikling, kulturbygging og erfaringsutveksling. Både på fysiske kurs og gjennom digitale moduler får du mulighet til å reflektere over egen praksis. Dette gir utgangspunkt for å diskutere din, og barnehagens praksis med kolleger og andre Espira-ansatte. En mer reflektert praksis bidrar til bevisstgjøring og økt kvalitet i barnehagen.