VI TRENGER DYKTIGE OG ENGASJERTE MEDARBEIDERE

Kvaliteten på innholdet i barnas hverdag er utrolig viktig. Vi ser alltid etter flere kompetente
og engasjerte ansatte som har lyst til å gjøre en forskjell. Kanskje du er den vi søker?
Og kanskje vi er de du ser etter?

Finn ut hva vi kan tilby her!

< Swipe for flere artikler >

MØT NOEN AV VÅRE ANSATTE

SOM ANSATT I ESPIRA FÅR DU:

Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
I Espira har du også mulighet for støtte til utdanning og videreutdanning!

LEDIGE STILLINGER

Seniorrådgiver HR

Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.

Som seniorrådgiver HR i Espira gruppen vil du ha et bredt arbeidsområde innen HR, men med særlig vekt på å støtte og bistå våre regionssjefer og styrere i personalsaker og arbeidsmiljøprosesser. Jobben vil være en kombinasjon av det å jobbe strategisk med å bidra i arbeidet med å utarbeide retningslinjer, rutiner og personaladministrative prosesser samt å aktivt bistå og støtte lederne. Du vil også bidra inn i lederutviklingen med veiledning og kursing innen personalledelse og personaloppfølging. I tillegg vil du bistå ledere administrativt og operativt i rekrutteringsprosesser. Stillingen rapporterer til HR-sjef.

Vi ser etter en medarbeider som har meget god innsikt i lov - og avtaleverket på HR området, og som har god erfaring med forhandlinger og drøftelser i partsarbeidet. God forståelse for de tillitsvalgte og arbeidstakerorganisasjonene sine roller er viktig. Du har god erfaring med sykefraværsarbeid og god kunnskap om dialogen med NAV.  Det vil være en stor fordel hvis du har erfaring fra HR arbeidet i større kompleks organisasjoner og du har nok minimum 6 - 8 års erfaring innen fagfeltet. Vi vil gjerne at du har spesialisert utdannelse innen HR - faget, men svært relevant bakgrunn kan kompensere for dette kravet. 

Rett kandidat har gode digitale ferdigheter. Du er trygg og selvstendig i rollen, har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og er omgjengelig og serviceinnstilt. Du evner til å skape gode relasjoner i og utenfor eget fagmiljø

Dette er en spennende stilling i en avdeling med godt fagmiljø. Du vil få gode utviklingsmuligheter og vil være delaktig i utviklingen av over 100 mangfoldige barnehager. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Espira Gruppen sitter i nyoppussede lyse lokaler på Skøyen rett ved alle trafikknutepunkter. Lønn etter avtale og noe reising må påregnes. 

Kontaktpersoner:

Per Gauslaa

Partner @ assessit

97775649

pga@assessit.no

Pedagogisk leder

Espira Marienfryd

Oslo

Søknadsfrist 15.12.21

Barnehagelærer

Espira Skjeraberget

Søknadsfrist 31.12.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Rå

Bergen

Søknadsfrist 15.12.21

Barnehagelærer

Espira Evangtunet

Nes

Søknadsfrist 16.12.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Marienfryd

Oslo

Søknadsfrist 15.12.21

Barnehagelærer

Espira Kuventræ

Bjørnafjorden

Søknadsfrist 12.12.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Grønnestølen

Bergen

Søknadsfrist 14.12.21

Barnehagelærer

Oslo

Søknadsfrist 07.01.22

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Oslo

Søknadsfrist 16.12.21

Barnehagelærer

Espira Vedderheia

Kristiansand

Søknadsfrist 12.12.21

Barnehagelærer

Espira Østrem

Karmøy

Søknadsfrist 09.12.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Evje

Bærum

Søknadsfrist 10.12.21

Barnehagelærer

Espira Husebyparken

Farsund

Søknadsfrist 08.12.21

Barnehagelærer

Espira Myraskogen

Arendal

Søknadsfrist 29.12.21

HR rådgiver

Oslo

Søknadsfrist 12.12.21

Lønnsansvarlig

Haugesund

Søknadsfrist 12.12.21

ET FANTASTISK ARBEIDSMILJØ FOR

1 112

PEDAGOGER

1 418

PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE

593

FAGARBEIDERE

I Espira jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet i barnehagene.

Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse (Klimaundersøkelsen) hvor vi blant annet måler for tilfredsheten hos ansatte i Espira.

RESULTATER FRA KLIMAUNDERSØKELSEN JANUAR 2021

img
83%av våre medarbeide ville anbefalt sin Espirabarnehage som arbeidsgiver dersom de ble spurt.
img
93%oppgir at de føler seg verdsatt av sin leder og at de liker arbeidsoppgavene sine godt.
PÅ UTSAGNET:
«HOS OSS HAR VI EN KULTUR DER ALLE SOM JOBBER I BARNEHAGEN ER OPPTATT AV Å HJELPE HVERANDRE OG VÆRE POSITIVE»
FÅR VI EN GJENNOMSNITTLIG SCORE PÅ 6.4 (SKALA 1-7)
1
2
3
4
5
6
7

ESPIRA AKADEMIET

Kompetente ansatte er vår viktigste ressurs. Espira har utviklet et eget akademi, Espira Akademiet. Her tilbys alle ansattgrupper i barnehagen kompetanseutvikling gjennom både digitale og fysiske kursmoduler innenfor to hovedkategorier: Pedagogisk kompetanse- utvikling og lederutvikling.


Alle ansatte i Espira tar grunnleggende moduler i Espiras barnesyn. Der lærer de ansatte om – og reflekterer rundt temaer som bl.a.: Syn på barn og barndom, voksenrollen i barnehagen og barn som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg finnes det kompetanseutvikling om eksempelvis Skolespirene (de eldste barna), praktisk arbeid med realfag i barnehagen og lederutvikling for pedagogiske ledere og styrere

Hensikten med kompetanseutviklingen er både faglig påfyll og –utvikling, kulturbygging og erfaringsutveksling. Både på fysiske kurs og gjennom digitale moduler får du mulighet til å reflektere over egen praksis. Dette gir utgangspunkt for å diskutere din, og barnehagens praksis med kolleger og andre Espira-ansatte. En mer reflektert praksis bidrar til bevisstgjøring og økt kvalitet i barnehagen.