VI TRENGER DYKTIGE OG ENGASJERTE MEDARBEIDERE

Kvaliteten på innholdet i barnas hverdag er utrolig viktig. Vi ser alltid etter flere kompetente
og engasjerte ansatte som har lyst til å gjøre en forskjell. Kanskje du er den vi søker?
Og kanskje vi er de du ser etter?

Finn ut hva vi kan tilby her!

< Swipe for flere artikler >

MØT NOEN AV VÅRE ANSATTE

SOM ANSATT I ESPIRA FÅR DU:

Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
I Espira har du også mulighet for støtte til utdanning og videreutdanning!

LEDIGE STILLINGER

Er du en positiv og trygg voksen?

Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.

Espira Grønnestølen ligger rolig til på Minde i bydel Årstad i Bergen kommune med Løvstakken som nærmeste nabo. Barnehagen har 4 avdelinger. Vi bruker aktivt naturen og de fine turområdene i nærmiljøet vårt. Vi lager masse mat på stormkjøkken og bål og er opptatt av alle barna skal kjenne på glede og mestring i møte med naturen. Vi er en fullkostbarnehage og servere sunn og næringsrik frokost, lunsj og et lett mellommåltid hver dag. Realfag og språk er også våre satsingsområder. Vi har egen Forskerfabrikk og er veldig stolt av biblioteket vårt i Spiretårnet.

I Espira Grønnestølen skal vi gi barna en fantastisk start på livet!


Vi ønsker oss en pedagogisk medarbeider (assistent) til 100% stilling.

Dette er et vikariat som ekstraressurs knyttet opp til enkelt barn.

Start 01.11.2021 til 30.06.2022.

Er du vår nye kollega?

Som pedagogisk medarbeider (assistent) hos oss skal du:

 • bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling
 • vise omsorg for hvert enkelt barn
 • ta initiativ til og delta aktivt i barnas aktiviteter og lek
 • bidra til et godt samarbeid med foreldrene
 • bidra til et godt samarbeid på avdelingen og i barnehagen

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • entusiastisk og positiv
 • interesse for å jobbe for og med barn
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • løsningsorientert og imøtekommende

Kanskje har du noen skjulte talenter eller interesser som du ønsker å bruke i ditt arbeid med barna? Fortell oss gjerne om disse!

Du har:

 • Fullført videregående skole.
 • Norskkunnskaper tilsvarende skriftlig nivå A2 og muntlig nivå B1.
 • Gjerne erfaring med barnehager eller annet arbeid med barn og unge.
 • Godkjent politiattest som kan fremlegges ved ansettelse.

Espira tilbyr:

Vi jobber kontinuerlig med kompetanse og kvalitet i barnehagen, blant annet gjennom Espira BLIKK. Som ansatt i Espira Grønnestølen får du mulighet til å være med på utvikling av vår barnehage i Zimbabwe gjennom et spennende samarbeid med SOS-barnebyer.


Tiltredelsesdato:
01.11.2021

Søknadsfrist: 24.10.2021

Følg oss gjerne i sosiale medier for å få et lite innblikk i hverdagen i vår:
Espira | Facebook

Kontaktpersoner:

Stine Spilde

Styrer

98076216

stine.spilde@espira.no

Pedagogisk leder

Espira Hollund

Bømlo

Søknadsfrist 10.31.21

Barnehagelærer

Espira Solknatten

Bergen

Søknadsfrist 10.31.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Solknatten

Bergen

Søknadsfrist 10.31.21

Barnehagelærer

Espira Lura

Sandnes

Søknadsfrist 10.29.21

Pedagogisk leder

Espira Blakstad

Asker

Søknadsfrist 10.27.21

Barnehagelærer

Espira Eikenga

Lier

Søknadsfrist 10.29.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Grønnestølen

Bergen

Søknadsfrist 10.24.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Rubbestadneset

Bømlo

Søknadsfrist 10.25.21

Kjøkkenmedarbeider

Espira Kystad Gård Barnehage AS

Trondheim

Søknadsfrist 10.20.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Steinsviken

Bergen

Søknadsfrist 10.20.21

Barnehagelærer

Espira Steinsviken

Bergen

Søknadsfrist 10.20.21

Barnehagelærer

Espira Ulvenvatnet

Bjørnafjorden

Søknadsfrist 10.20.21

Barnehagelærer

Espira Tristilbakken

Rælingen

Søknadsfrist 10.20.21

Pedagogisk leder

Espira Bråsteintunet

Haugesund

Søknadsfrist 10.22.21

Barnehagelærer

Espira Skolegata

Indre Østfold

Søknadsfrist 10.20.21

Barnehagelærer

Espira Sangereidåsen

Lillesand

Søknadsfrist 10.17.21

Barnehagelærer

Espira Krystallveien

Sandnes

Søknadsfrist 10.21.21

Barnehagelærer

Espira Årosfjellet

Asker

Søknadsfrist 10.20.21

ET FANTASTISK ARBEIDSMILJØ FOR

1 112

PEDAGOGER

1 418

PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE

593

FAGARBEIDERE

I Espira jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet i barnehagene.

Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse (Klimaundersøkelsen) hvor vi blant annet måler for tilfredsheten hos ansatte i Espira.

RESULTATER FRA KLIMAUNDERSØKELSEN JANUAR 2021

img
83%av våre medarbeide ville anbefalt sin Espirabarnehage som arbeidsgiver dersom de ble spurt.
img
93%oppgir at de føler seg verdsatt av sin leder og at de liker arbeidsoppgavene sine godt.
PÅ UTSAGNET:
«HOS OSS HAR VI EN KULTUR DER ALLE SOM JOBBER I BARNEHAGEN ER OPPTATT AV Å HJELPE HVERANDRE OG VÆRE POSITIVE»
FÅR VI EN GJENNOMSNITTLIG SCORE PÅ 6.4 (SKALA 1-7)
1
2
3
4
5
6
7

ESPIRA AKADEMIET

Kompetente ansatte er vår viktigste ressurs. Espira har utviklet et eget akademi, Espira Akademiet. Her tilbys alle ansattgrupper i barnehagen kompetanseutvikling gjennom både digitale og fysiske kursmoduler innenfor to hovedkategorier: Pedagogisk kompetanse- utvikling og lederutvikling.


Alle ansatte i Espira tar grunnleggende moduler i Espiras barnesyn. Der lærer de ansatte om – og reflekterer rundt temaer som bl.a.: Syn på barn og barndom, voksenrollen i barnehagen og barn som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg finnes det kompetanseutvikling om eksempelvis Skolespirene (de eldste barna), praktisk arbeid med realfag i barnehagen og lederutvikling for pedagogiske ledere og styrere

Hensikten med kompetanseutviklingen er både faglig påfyll og –utvikling, kulturbygging og erfaringsutveksling. Både på fysiske kurs og gjennom digitale moduler får du mulighet til å reflektere over egen praksis. Dette gir utgangspunkt for å diskutere din, og barnehagens praksis med kolleger og andre Espira-ansatte. En mer reflektert praksis bidrar til bevisstgjøring og økt kvalitet i barnehagen.