VI TRENGER DYKTIGE OG ENGASJERTE MEDARBEIDERE

Kvaliteten på innholdet i barnas hverdag er utrolig viktig. Vi ser alltid etter flere kompetente
og engasjerte ansatte som har lyst til å gjøre en forskjell. Kanskje du er den vi søker?
Og kanskje vi er de du ser etter?

Finn ut hva vi kan tilby her!

< Swipe for flere artikler >

MØT NOEN AV VÅRE ANSATTE

SOM ANSATT I ESPIRA FÅR DU:

Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
I Espira har du også mulighet for støtte til utdanning og videreutdanning!

LEDIGE STILLINGER

Vi søker kjøkkenansvarlig

Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.

Espira Kystad gård barnehage holder til i det historiske og ærverdige bygget Kystad gård på Byåsen i Trondheim kommune. Vi tilbyr et rikt og variert inne- og utemiljø, hvor barna blir møtt av omsorgsfulle voksne som støtter opp under nysgjerrighet, undring, skaperglede, demokratisk utvikling og forståelse. Nærheten til flotte friområder gjør at vi er mye ute. Barna får tilbud om alle måltider i barnehagen, med varmt måltid minst tre dager i uka. I Espira Kystad Gård er det 109 barn og 26 årsverk.

I Espira Kystad Gård skal vi gi barna en fantastisk start på livet!

Vi ønsker oss en kjøkkenansvarlig til 100% stilling

Er du vår nye kollega?

Arbeidsoppgaver:

 • Matbestilling
 • Matlaging
 • Renhold
 • Internkontrolloppfølging HMS
 • Bidra til et godt samarbeid med avdelinger 
 • Inspirere til smaks- og matglede
 • Må kunne jobbe med barn

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Entusiastisk og positiv
 • Interesse for å jobbe for og med barn
 • Interesse og kunnskap om mat
 • Selvstendig, strukturert og ryddig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og imøtekommende

Du har:

 • Fullført videregående skole.
 • Norskkunnskaper tilsvarende skriftlig nivå A2 og muntlig nivå B1.
 • Erfaring og kunnskap om mat.
 • Godkjent politiattest som kan fremlegges ved ansettelse.

 


Tiltredelsesdato:
01.01.2022

Søknadsfrist: 20.10.2021

Følg oss gjerne i sosiale medier for å få et lite innblikk i hverdagen i vår:
(1) Espira | Facebook

 

Kontaktpersoner:

Roger Karlsen

Styrer

997 85 475

roger.karlsen@espira.no

Pedagogisk leder

Espira Hollund

Bømlo

Søknadsfrist 10.31.21

Barnehagelærer

Espira Solknatten

Bergen

Søknadsfrist 10.31.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Solknatten

Bergen

Søknadsfrist 10.31.21

Barnehagelærer

Espira Lura

Sandnes

Søknadsfrist 10.29.21

Pedagogisk leder

Espira Blakstad

Asker

Søknadsfrist 10.27.21

Barnehagelærer

Espira Eikenga

Lier

Søknadsfrist 10.29.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Grønnestølen

Bergen

Søknadsfrist 10.24.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Rubbestadneset

Bømlo

Søknadsfrist 10.25.21

Kjøkkenmedarbeider

Espira Kystad Gård Barnehage AS

Trondheim

Søknadsfrist 10.20.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Steinsviken

Bergen

Søknadsfrist 10.20.21

Barnehagelærer

Espira Steinsviken

Bergen

Søknadsfrist 10.20.21

Barnehagelærer

Espira Ulvenvatnet

Bjørnafjorden

Søknadsfrist 10.20.21

Barnehagelærer

Espira Tristilbakken

Rælingen

Søknadsfrist 10.20.21

Pedagogisk leder

Espira Bråsteintunet

Haugesund

Søknadsfrist 10.22.21

Barnehagelærer

Espira Skolegata

Indre Østfold

Søknadsfrist 10.20.21

Barnehagelærer

Espira Sangereidåsen

Lillesand

Søknadsfrist 10.17.21

Barnehagelærer

Espira Krystallveien

Sandnes

Søknadsfrist 10.21.21

Barnehagelærer

Espira Årosfjellet

Asker

Søknadsfrist 10.20.21

ET FANTASTISK ARBEIDSMILJØ FOR

1 112

PEDAGOGER

1 418

PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE

593

FAGARBEIDERE

I Espira jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet i barnehagene.

Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse (Klimaundersøkelsen) hvor vi blant annet måler for tilfredsheten hos ansatte i Espira.

RESULTATER FRA KLIMAUNDERSØKELSEN JANUAR 2021

img
83%av våre medarbeide ville anbefalt sin Espirabarnehage som arbeidsgiver dersom de ble spurt.
img
93%oppgir at de føler seg verdsatt av sin leder og at de liker arbeidsoppgavene sine godt.
PÅ UTSAGNET:
«HOS OSS HAR VI EN KULTUR DER ALLE SOM JOBBER I BARNEHAGEN ER OPPTATT AV Å HJELPE HVERANDRE OG VÆRE POSITIVE»
FÅR VI EN GJENNOMSNITTLIG SCORE PÅ 6.4 (SKALA 1-7)
1
2
3
4
5
6
7

ESPIRA AKADEMIET

Kompetente ansatte er vår viktigste ressurs. Espira har utviklet et eget akademi, Espira Akademiet. Her tilbys alle ansattgrupper i barnehagen kompetanseutvikling gjennom både digitale og fysiske kursmoduler innenfor to hovedkategorier: Pedagogisk kompetanse- utvikling og lederutvikling.


Alle ansatte i Espira tar grunnleggende moduler i Espiras barnesyn. Der lærer de ansatte om – og reflekterer rundt temaer som bl.a.: Syn på barn og barndom, voksenrollen i barnehagen og barn som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg finnes det kompetanseutvikling om eksempelvis Skolespirene (de eldste barna), praktisk arbeid med realfag i barnehagen og lederutvikling for pedagogiske ledere og styrere

Hensikten med kompetanseutviklingen er både faglig påfyll og –utvikling, kulturbygging og erfaringsutveksling. Både på fysiske kurs og gjennom digitale moduler får du mulighet til å reflektere over egen praksis. Dette gir utgangspunkt for å diskutere din, og barnehagens praksis med kolleger og andre Espira-ansatte. En mer reflektert praksis bidrar til bevisstgjøring og økt kvalitet i barnehagen.