VI TRENGER DYKTIGE OG ENGASJERTE MEDARBEIDERE

Kvaliteten på innholdet i barnas hverdag er utrolig viktig. Vi ser alltid etter flere kompetente
og engasjerte ansatte som har lyst til å gjøre en forskjell. Kanskje du er den vi søker?
Og kanskje vi er de du ser etter?

Finn ut hva vi kan tilby her!

< Swipe for flere artikler >

MØT NOEN AV VÅRE ANSATTE

SOM ANSATT I ESPIRA FÅR DU:

Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
I Espira har du også mulighet for støtte til utdanning og videreutdanning!

LEDIGE STILLINGER

Tikallingsvikar - Espira Grefsen stasjon

Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.

Ledige stillinger som tillkallingsvikar

Vi søker etter medarbeidere som gjennom sitt engasjement, fokus på kvalitet og Espiras barnesyn, bidrar til å skape en meningsfull hverdag for barna. Vi har fokus på gode pedagogiske miljøer og det er et krav at våre tilkallingsvikarer skal være med å følge opp støtte opp om dette arbeidet. 

Vi trenger vikarer på enkeltdager og lengre vikariat. 

Espira Grefsen stasjon åpnet i august 2016 og har 8 avdelinger med plass til rundt 152 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligger i et flott nytt bygg i Sagene bydel i Oslo og er en del av sameiet Grefsen Stasjon. Bygget har et eget "tumlerom" på hele 120 kvm, samt eget bibliotek. Barnehagens styrke er romslige lokaler og vi har et fokus på gode pedagogiske miljøer for barna. Vi jobber systematisk med miljøene, og ønsker at vikarer følger opp vårt målsettingsarbeid rundt dette.

Vi er en fullkost barnehage, med kokk ansatt i 100% stilling, og barna får servert tre måltider hver dag i våre egne spisesaler. 

Avdelingene har en hovedoppbygging med 14 barn og fire ansatte på småbarnsavdelingene, 24 barn og fire ansatte på storbarnsavdelingene.  Vi er 40 ansatte med et bredt mangfold i kultur, kjønn, etnistet, utdanning og bakgrunn.  

Arbeidsoppgaver: 

 • Daglig samvær og lek med barn. Turer ut, aktiviteter og opplegg.
 • Praktiske oppgaver
 • Bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling
 • Se arbeidsfordelingen til øvrige ansatte og følge den

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

 • Entusiastisk og positiv
 • Interesse for å jobbe for og med barn
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Gjerne erfaring fra barnehage eller annet arbeid med barn og unge

 Utdanning: 

 • Beherske norsk muntlig og skriftlig (minimum norskprøve 3).

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehagen.

Søknadsfrist: 24.09.2021

 

Kontaktpersoner:

Administrasjonsmedarbeider

Oslo

Søknadsfrist 10.01.21

Barnehagelærer

Espira Bjørgene

Haugesund

Søknadsfrist 10.08.21

Kjøkkenmedarbeider

Espira Evje

Bærum

Søknadsfrist 10.01.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Gartnerløkka

Oslo

Søknadsfrist 09.26.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Evje

Bærum

Søknadsfrist 10.01.21

Barnehagelærer

Espira Gåserud

Drammen

Søknadsfrist 09.24.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Sundbyfoss

Holmestrand

Søknadsfrist 09.19.21

Barnehagelærer

Espira Sundbyfoss

Holmestrand

Søknadsfrist 09.24.21

Barnehagelærer

Espira Vanse

Farsund

Søknadsfrist 09.24.21

Pedagogisk leder

Espira Veldetun

Karmøy

Søknadsfrist 10.01.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Oslo

Søknadsfrist 09.24.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Tomm Murstad friluftsbarnehage, Espira

Oslo

Søknadsfrist 09.20.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Rå

Bergen

Søknadsfrist 09.19.21

Pedagogisk leder

Espira Salamonskogen

Bømlo

Søknadsfrist 10.01.21

ET FANTASTISK ARBEIDSMILJØ FOR

1 112

PEDAGOGER

1 418

PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE

593

FAGARBEIDERE

I Espira jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet i barnehagene.

Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse (Klimaundersøkelsen) hvor vi blant annet måler for tilfredsheten hos ansatte i Espira.

RESULTATER FRA KLIMAUNDERSØKELSEN JANUAR 2021

img
83%av våre medarbeide ville anbefalt sin Espirabarnehage som arbeidsgiver dersom de ble spurt.
img
93%oppgir at de føler seg verdsatt av sin leder og at de liker arbeidsoppgavene sine godt.
PÅ UTSAGNET:
«HOS OSS HAR VI EN KULTUR DER ALLE SOM JOBBER I BARNEHAGEN ER OPPTATT AV Å HJELPE HVERANDRE OG VÆRE POSITIVE»
FÅR VI EN GJENNOMSNITTLIG SCORE PÅ 6.4 (SKALA 1-7)
1
2
3
4
5
6
7

ESPIRA AKADEMIET

Kompetente ansatte er vår viktigste ressurs. Espira har utviklet et eget akademi, Espira Akademiet. Her tilbys alle ansattgrupper i barnehagen kompetanseutvikling gjennom både digitale og fysiske kursmoduler innenfor to hovedkategorier: Pedagogisk kompetanse- utvikling og lederutvikling.


Alle ansatte i Espira tar grunnleggende moduler i Espiras barnesyn. Der lærer de ansatte om – og reflekterer rundt temaer som bl.a.: Syn på barn og barndom, voksenrollen i barnehagen og barn som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg finnes det kompetanseutvikling om eksempelvis Skolespirene (de eldste barna), praktisk arbeid med realfag i barnehagen og lederutvikling for pedagogiske ledere og styrere

Hensikten med kompetanseutviklingen er både faglig påfyll og –utvikling, kulturbygging og erfaringsutveksling. Både på fysiske kurs og gjennom digitale moduler får du mulighet til å reflektere over egen praksis. Dette gir utgangspunkt for å diskutere din, og barnehagens praksis med kolleger og andre Espira-ansatte. En mer reflektert praksis bidrar til bevisstgjøring og økt kvalitet i barnehagen.