VI TRENGER DYKTIGE OG ENGASJERTE MEDARBEIDERE

Kvaliteten på innholdet i barnas hverdag er utrolig viktig. Vi ser alltid etter flere kompetente
og engasjerte ansatte som har lyst til å gjøre en forskjell. Kanskje du er den vi søker?
Og kanskje vi er de du ser etter?

Finn ut hva vi kan tilby her!

< Swipe for flere artikler >

MØT NOEN AV VÅRE ANSATTE

SOM ANSATT I ESPIRA FÅR DU:

Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
Et faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet
Arbeid med kvalitet gjennom Espiras barnesyn, satsingsområder og vurderingsmetodikken Espira BLIKK
En arbeidsplass med god tilbakemeldings- og vurderingskultur
Erfaringsutveksling mellom kollegaer på ulike avdelinger, barnehager og regioner
Kompetanseutvikling gjennom deltakelse i utviklingsprosjekt i Espira eller spesielle oppdrag i andre Espira-barnehager
Arbeidsgiver som tar et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar
PBLs hovedavtale og
hovedtariffavtale
Konkurransedyktig
lønn
God pensjonsavtale
med mulighet for AFP
I Espira har du også mulighet for støtte til utdanning og videreutdanning!

LEDIGE STILLINGER

Vil du være med på å styrke vårt pedagogiske arbeid?

Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.

 

Vi ligg sentralt på Bremnes i Bømlo kommune. Hos oss møter du omsorgsfulle, kompetente vaksne som er genuint opptatt av barna og som heile vegen vil gjere ein best mogleg jobb for barna våre. Me får levert sunn og næringsrik varmlunsj frå Marinaden to gongar i veka, i tillegg til varmlunsj som me lagar sjølv. Alle måltid serverast i barnehagen. Kvar fredag er det vasstilvenning for Skulespirene på naboskolen. Me har to bilar som me brukar for å komma oss på tur. Me er samarbeidsbarnehagen til Moster 2024, og vil vere med i arbeidet fram mot jubileet i 2024. Skulespirene lagar podcast med ulike tema knytt til jubileet. Uteområdet vårt er kjempestort og variert, og me har vår eigen skog innanfor gjerdet! I tillegg er me omringa av natur.

I Espira Salamonskogen skal vi gi barna en fantastisk start på livet!


Er du vår nye kollega?

Som pedagogisk leder hos oss vil du:

 • ha ansvaret for å lede egen avdeling i tråd med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser.
 • bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling.
 • ha et pedagogisk ansvar for egen avdeling, men også bidra til pedagogisk utvikling i hele barnehagen.
 • følge opp og utvikle ansatte på avdelingen og bidra aktivt i lederteamet i barnehagen.
 • bidra til et godt samarbeid med foreldrene.
 • ha ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering på egen avdeling.

Espira tilbyr:
Våre ansatte har gode verktøy for planlegging, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet. Vi jobber også kontinuerlig med kompetanse og kvalitet i barnehagen, blant annet gjennom Espira BLIKK. Som ansatt i Espira Salamonskogen får du mulighet til å være med på utvikling av vår barnehage i Zimbabwe gjennom et spennende samarbeid med SOS-barnebyer.

I tillegg du får du:

 • lønn og pensjon etter PBL tariff
 • mulighet for faglig utvikling gjennom kurs
 • mulighet til å bli inspirert av og inspirere andre Espirabarnehager.

Vi ønsker at du har følgende:

 • Utdanning som barnehagelærer.
 • Eventuell utdanning fra utland som er godkjent av Utdanningsdirektoratet.
 • Norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.
 • Godkjent politiattest som kan fremlegges ved ansettelse.

Hvem ser vi etter?
Vi ønsker oss en pedagogisk leder som er engasjert på barnas vegne. Du liker å samarbeide med andre på tvers og jobbe systematisk. Du er opptatt av kvalitet i barnehagen og ønsker å utvikle deg faglig. I tillegg er du digitalt kompetent og oppdatert, og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø sosialt. 

Vi gleder oss til å høre fra deg! Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe underveis. NB! Vi vurderer kun søknader som kommer inn via vårt søknadsskjema. Vi tar ikke imot søknader på e-post.  Kandidater uten relevant utdanning vil ikke behandles.

Tiltredelsesdato: 01.11.2021

Søknadsfrist: 01.10.2021

Følg oss gjerne i sosiale medier for å få et lite innblikk i hverdagen i vår:
(1) Espira | FacebookVelkommen til oss!

Kontaktpersoner:

Heine Larsen

Styrer

45248929

heine.larsen@espira.no

Administrasjonsmedarbeider

Oslo

Søknadsfrist 10.01.21

Barnehagelærer

Espira Bjørgene

Haugesund

Søknadsfrist 10.08.21

Kjøkkenmedarbeider

Espira Evje

Bærum

Søknadsfrist 10.01.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Gartnerløkka

Oslo

Søknadsfrist 09.26.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Evje

Bærum

Søknadsfrist 10.01.21

Barnehagelærer

Espira Gåserud

Drammen

Søknadsfrist 09.24.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Sundbyfoss

Holmestrand

Søknadsfrist 09.19.21

Barnehagelærer

Espira Sundbyfoss

Holmestrand

Søknadsfrist 09.24.21

Barnehagelærer

Espira Vanse

Farsund

Søknadsfrist 09.24.21

Pedagogisk leder

Espira Veldetun

Karmøy

Søknadsfrist 10.01.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Oslo

Søknadsfrist 09.24.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Tomm Murstad friluftsbarnehage, Espira

Oslo

Søknadsfrist 09.20.21

Pedagogisk medarbeider (assistent)

Espira Rå

Bergen

Søknadsfrist 09.19.21

Pedagogisk leder

Espira Salamonskogen

Bømlo

Søknadsfrist 10.01.21

ET FANTASTISK ARBEIDSMILJØ FOR

1 112

PEDAGOGER

1 418

PEDAGOGISKE MEDARBEIDERE

593

FAGARBEIDERE

I Espira jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet i barnehagene.

Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse (Klimaundersøkelsen) hvor vi blant annet måler for tilfredsheten hos ansatte i Espira.

RESULTATER FRA KLIMAUNDERSØKELSEN JANUAR 2021

img
83%av våre medarbeide ville anbefalt sin Espirabarnehage som arbeidsgiver dersom de ble spurt.
img
93%oppgir at de føler seg verdsatt av sin leder og at de liker arbeidsoppgavene sine godt.
PÅ UTSAGNET:
«HOS OSS HAR VI EN KULTUR DER ALLE SOM JOBBER I BARNEHAGEN ER OPPTATT AV Å HJELPE HVERANDRE OG VÆRE POSITIVE»
FÅR VI EN GJENNOMSNITTLIG SCORE PÅ 6.4 (SKALA 1-7)
1
2
3
4
5
6
7

ESPIRA AKADEMIET

Kompetente ansatte er vår viktigste ressurs. Espira har utviklet et eget akademi, Espira Akademiet. Her tilbys alle ansattgrupper i barnehagen kompetanseutvikling gjennom både digitale og fysiske kursmoduler innenfor to hovedkategorier: Pedagogisk kompetanse- utvikling og lederutvikling.


Alle ansatte i Espira tar grunnleggende moduler i Espiras barnesyn. Der lærer de ansatte om – og reflekterer rundt temaer som bl.a.: Syn på barn og barndom, voksenrollen i barnehagen og barn som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg finnes det kompetanseutvikling om eksempelvis Skolespirene (de eldste barna), praktisk arbeid med realfag i barnehagen og lederutvikling for pedagogiske ledere og styrere

Hensikten med kompetanseutviklingen er både faglig påfyll og –utvikling, kulturbygging og erfaringsutveksling. Både på fysiske kurs og gjennom digitale moduler får du mulighet til å reflektere over egen praksis. Dette gir utgangspunkt for å diskutere din, og barnehagens praksis med kolleger og andre Espira-ansatte. En mer reflektert praksis bidrar til bevisstgjøring og økt kvalitet i barnehagen.