Sammen gjør vi en forskjell

Delegasjonen i år bestod av Mari Fagerheim, Fag- og utviklingssjef i Espira, Linn Paulsen, HR-sjef i Espira, Jens Schei Hansen, Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Maria Rekdahl, Pedagogisk leder i Espira Grefsen stasjon, Tilla Lund Minge, Styrer i Espira Oreid og Veronica Egra, Pedagogisk leder fra Espira Vanse. Som de foregående turene var også to representanter fra SOS-barnebyer med på turen i år også, Linda Dale og Martin Wien. I tillegg var leder for AcadeMedia, Marcus Strömberg, med i år for å delta på en spesiell åpning.

Barnehagen i Bindura finansieres ved at barn, foreldre og ansatte bidrar gjennom ulike innsamlingsaktiviteter i Espira, og det er det store engasjementet som gjør at dette lykkes. Espira-barnehagene har avholdt konserter, det har vært salg av barnekunst, kaker og annet. Mange bruker også markeringer som FN-dagen til å samle inn midler til prosjektet.

En fantastisk gave

I forbindelse med Marcus sin bursdag i fjor, hadde han et ønske: han ville ikke ha noen gaver, men eventuelle bidrag kunne heller gå til vårt prosjekt i Zimbabwe. Dette resulterte i innsamlede midler nok til å bygge ut en ny brønn og anskaffe pumpe. Brønnen er noe som barnehagen har stor nytte av: «rent vann er forskjellen på en levende skole, eller en skole som ikke fungerer, og i dag har vi sett en velfungerende skole og barnehage, det kjennes veldig bra på en dag som dette», sier han selv ved åpningen av brønnen. Brønnen er 60 meter dyp og vil gi barnehagen trygg vannforsyning i flere tiår. Bidraget fra Marcus er utrolig generøst, og et godt eksempel på at vi sammen kan gjøre en forskjell.

En ny milepæl

I tillegg til ny brønn og rent vann, handlet ikke årets tur til Zimbabwe bare om å være tilstede i barnehagen, men prosjektet nådde i år også en ny milepæl; en som omhandler erfaringsutveksling. Fag- og utviklingssjef i Espira, Mari Fagerheim, har sammen med SOS-barnebyer i lang tid før reisen planlagt en to-dagers workshop som pedagogene skulle være med å gjennomføre i barnehagen, både for og med lærerne, men også sammen med barna. Workshopen har hatt som hensikt å gjøre lærerne i barnehagen i Zimbabwe kjent med hvordan de ansatte i Espira møter barn og ser på barns medvirkning. Språket var en utfordring, da det er kun lærerne som snakker engelsk i barnehagen, men med en kombinasjon av godt kroppsspråk og oversettelser til barna ble workshopen meget vellykket. Det ble gode samtaler og diskusjoner, men også lek og moro, blant annet lærte de barna «stolleken».

Espira har et langsiktig perspektiv på samarbeidet med SOS Barnebyer. Vi ser at pengene kommer frem. Og vi ser at pengene bidrar til en positiv utvikling for hvert enkelt barn som går i barnehagen.

Les mer her.

Tags:

samfunnsansvar