Nyheter fra barnehagen vår i Zimbabwe

FN-dagen 24.oktober nærmer seg. Dette er en dag det er naturlig å fokusere på barnehagen Espira driver i Zimbabwe sammen med SOS-barnebyer. Her følger en oppdatering på situasjonen for barna i Zimbabwe.

Espira har siden 2014 samarbeidet tett med SOS-barnebyer om å bygge og drifte en barnehage for 140 barn i Maizelands i Zimbabwe. Siden 2016 har Espira vært en av SOS-barnebyers Hovedsamarbeidspartnere. I tillegg til å drifte barnehagen, støtter også Espira sårbare familier i Maizelandsområdet gjennom et eget program i regi av SOS-barnebyer. All finansiering skjer gjennom innsamlede midler i Espiras barnehager.

COVID-19-pandemien har påvirket læringen til millioner av barn rundt om i verden, inkludert 4,6 millioner barn i Zimbabwe. Alle barnehagene i Zimbabwe ble stengt for en lang periode grunnet pandemien, noe som også påvirket situasjonen i vår barnehage. Barnehagen ble gjenåpnet i september i år. Noen av konsekvensene av nedstengingen har vært dårligere helse og livskvalitet for barna. Blant annet har nedstengningen ført til manglende sosialisering, dårligere ernæring, eksponering for vold i hjemmet, angst, stress og redusert tilgang til livsviktig hjelp til familiene.

Delegasjonstur på vent

Espira pleier å sende en delegasjon med ansatte på besøk til barnehagen i Zimbabwe en gang i året. Denne reisen arrangeres sammen med SOS-barnebyer. Under pandemien har vi selvsagt ikke kunnet gjennomføre slike reiser. Vi har likevel kunne følge opp barnehagen og mottatt informasjon om situasjonen gjennom flere Teams-møter vi i Espira har hatt med SOS-barnebyers representanter i Zimbabwe. Etter planen skal vi igjen besøke barnehagen i 2022.

Vi har fått vite at mange i lokalsamfunnet var desperate ettersom de ikke klarte å sørge for daglige måltider for barna under nedstengningen. Barna savnet barnehagen og de tilbrakte mesteparten av tiden alene eller med sine eldre søsken siden foreldrene måtte dra hjemmefra tidlig om morgenen for å prøve å skaffe penger og mat. Det har nå blitt viktigere enn noensinne å tilby programmer og støtte til de minste barna.

Markering av FN-dagen

Vi håper barnehagene benytter FN-dagen som et startskudd til å samle inn midler til barnehagen i Zimbabwe. Vi kommer til å bruke tiden fra 24.10 og ut november til ulike innsamlingsaktiviteter. I fjor måtte all innsamling skje digitalt på grunn av coronarestriksjoner. Nå håper vi igjen at barnehagene kan samle inn penger slik de gjorde før pandemien. Og vi håper mange foreldre også ønsker å støtte dette prosjektet som betyr så mye for så mange barn.

Ønsker du å bidra?

Vipps til 540896 

Tags:

barnehagesamfunnsansvar