Gode barnehager – en arena for livsmestring

– Espiras tre satsingsområder er også ønskede satsingsområder fra myndighetene, kanskje særlig språk og realfag, sier Pia Paulsrud. Hun er utdannet barnehagelærer og spesialpedagog, og har jobbet med barnehager hele sitt yrkesliv.

– Språk har lenge vært et satsingsområde fra myndighetene, og realfag har vært et satsingsområde gjennom hele utdanningsløpet noen år nå. Etter hvert har også barnehagene kommet med i denne satsingen. Når det gjelder det siste satsingsområdet vårt, bevegelse, er dette et satsingsområde som kanskje er mer spesifikt for Espiras barnehager.

Det viktige språket

– Det å kunne kommunisere er veldig viktig for mennesker, og selvsagt også for barn i barnehagealder, sier Pia.

– For strever barnet med kommunikasjon, strever det også ofte i vennskap. Det strever med sosialt samspill med andre, og med å forstå informasjon og beskjeder. Språk har en stor innvirkning på barns livsmestring i barnehagealder, understreker hun.

Derfor er Espira opptatt av å styrke kompetansen blant de ansatte i Espiras 100 barnehager slik at de ansatte vet hvordan de skal følge opp og støtte barns språkutvikling.
– Over halvparten av barnehagene våre er også med i en statlig satsing som heter Språkløyper, hvor de får kompetanseheving og jobber kontinuerlig med språkarbeidet sitt.

– Vi jobber også systematisk med vurdering av det vi kaller språkmiljøene, slik at barnehagene får blikk for eget språkarbeid og videreutvikler dette, forteller Pia.

Generelt er Espira imidlertid forsiktige med å innføre spesifikke programmer i den enkelte barnehage, fordi de ansatte faktisk er spesialister i barnehagepedagogikk.

Når det gjelder flerspråklighet, er Espira klare i sitt ståsted.

– Det er klart det er viktig at vi gir barna god støtte i det å kommunisere på norsk. Samtidig er det viktig at barn med et annet morsmål skal støttes i sin utvikling av dette, og ikke minst være stolte av morsmålet.  Det er jo hjertespråket til foreldrene, språket som de gir barna sin kulturelle arv gjennom. Her er det viktig med et samarbeid med foreldrene, understreker Pia.

– Og så er det jo en kjensgjerning at barn som lærer seg flere språk som barn faktisk har en fordel på mange områder i livet. På lang sikt viser forskning faktisk at tospråklighet kan forebygge demens, påpeker hun.

Realfag for mestring

Mange stusser kanskje litt over at ordet realfag i det hele tatt er forbundet med barnehager. Snakker vi om matteformler og det periodiske system her?

– Nei, langt ifra, ler Pia.

– Riktignok kan både hvite frakker og forskningsutstyr være deler av realfagsmateriellet som barnehagene bruker, men i hovedsak dreier det seg mye mer om å ha det gøy og oppleve mestring.  Det er jo ikke utstyret som er det viktige innholdet i vår satsing på realfag.

Satsingen på realfag startet med at Espira innledet et samarbeid med Forskerfabrikken, som i utgangspunktet henvendte seg til skoleelever som ønsket å drive med forskning på fritiden.

– Så startet vi et samarbeid rundt arbeid med realfag i barnehage, forteller Pia.

– Og det har vi blitt skikkelig gode på. De jobber ikke bare med oss, men det vi har gjort er å gå veldig systematisk inn i dette. Hvert år blir ca. 15 nye Espira-barnehager Forskerfabrikken-barnehager og nå har vi totalt ca. 70 Forskerfabrikkenbarnehager. Det innebærer at de får utstyr til å jobbe med realfag, og at de ansatte i barnehagene får en helt konkret kompetanseheving fra Forskerfabrikken, som handler om hvordan de kan støtte og styrke barnas lyst og evne til å finne ut av ting. Det handler ikke så mye om fakta, men nettopp om den iboende lysten til å finne ut av ting.

Espiras andre realfag-ben er den Espira-parken, hvor fokus er naturvitenskap og matematikk. De holder til i et loft i Oslo, i et herlig barnehagemiljø. Her har det vært 2-300 ansatte og like mange barn innom allerede – de ansatte for kompetanseheving, og barna for å møte nye realfagsopplevelser med hele seg. Barn må “gripe for å begripe”, påpeker Paulsrud.

– Barna må få lov til å prøve ut ting – ta på ting, se hvordan ting fungerer. Alt selvsagt på barnehagens premisser. Målet er hele tiden å styrke den naturlige utforskertrangen som barn har, sier Pia.

– Vi skal gi barna troen på at de kan finne ut av ting. Dette er så viktig, fordi erfaring viser at barn allerede i barnehagealder begynner å sette begrensinger for seg selv om de blir møtt med hva som er rett og hva som er feil. Igjen, det dreier seg om at barna ikke skal utvikle sperrer, men tvert imot utvikle mestringsfølelse. Vi ønsker at barna skal gå ut av barnehagen og tenke at matte, det er jo gøy!  Og da er det også viktig å huske at i barnehagen dreier ikke matte seg om regnestykker, og at den største trusselen mot fremgang er å være redd for å feile. Vi ønsker at barna skal gå ut av barnehagen ikke bare med en lyst til å lære, men også med en tro på at de klarer det. Kanskje bør skolene lære noe av barnehagene her?

Bevegelse – og mat

Fysisk aktivitet er selvsagt viktig for barna, og her har hver enkelt barnehage sin måte å løse dette på – alt ut fra de lokale forutsetningene, både geografisk og ut fra de forutsetningene de har i barnehagen og nærmiljøet – Dette overlater vi i stor grad til den enkelte barnehage, – å praktisere på den måten som passer best for dem, sier Pia.

– Det kan være aktivitetsdager, fotballcuper, akedager og andre aktivitetsopplevelser, det finnes tusen måter å løse dette godt på. Uansett jobber vi mye med bevegelse i barnehagene våre, og også her er det viktig å utvikle barnas mestringsfølelse.

Under satsingsområdet bevegelse hører også det Espira kaller mat og måltid.

– Dette er helt spesielt for Espiras barnehager: Vi tilbyr tre måltider i barnehagen hver dag – frokost, formiddagsmat og et lett ettermiddagsmåltid. Det er helt gjennomført i alle barnehagene våre, du skal ikke engang behøve å ha med deg matpakke på tur, sier Pia.

Selvsagt er det også viktig at maten skal være sunn og næringsrik, og en fellesnevner for alle barnehagene er at måltidene skal inneholde et tilbud om frukt, grønnsaker eller bær.

– Dette har vi utviklet i samarbeid med ernæringsfysiolog, sier Pia.

Både barn og foreldre skal føle at de gjør et trygt og godt valg nå de velger en Espira-barnehage, avslutter Pia Paulsrud.

Slik jobber vi med satsingsområdene i våre barnehager:

 

Tags:

bevegelsekostholdRealfagSpråk