Språk er nøkkelen…

Jeg har vært opptatt av barn og språk hele livet. Jeg husker at noe av det første jeg virkelig undret meg over var hvordan barn lærer alle ordene. For en oppgave for foreldre, tenkte jeg. Tenk om jeg ikke greier å lære barna mine alle ordene som finnes..

Jeg har vært opptatt av barn og språk hele livet. Jeg husker at noe av det første jeg virkelig undret meg over var hvordan barn lærer alle ordene. For en oppgave for foreldre, tenkte jeg. Tenk om jeg ikke greier å lære barna mine alle ordene som finnes..

Nå er det heldigvis ikke sånn at det er foreldrene som lærer barna alle ordene. Barn tilegner seg sine egne språklige ferdigheter, i tett samspill med omgivelsene. Å vokse opp i et godt og rikt språkmiljø, vil virke forebyggende mot språklige vansker og utfordringer, men er ingen garanti for god språkutvikling.

I barnehagesammenheng har språk og språkferdigheter virkelig fått fullt fokus de siste årene. Myndighetene satser stort på språktiltak i barnehagen, bl.a. gjennom Språkløyper. I den siste Stortingsmeldingen om kvalitet/innhold i barnehagen er språk og språklige ferdigheter en hovedsatsing for barnehagesektoren. Men hvorfor så stor oppmerksomhet rettet mot akkurat dette med språk?

Jo, blant annet fordi:

  • Språklige ferdigheter er helt nødvendig i sosialt samspill
  • Språklige ferdigheter er en viktig del av barnets kognitive (tankemessige) utvikling
  • Språklige ferdigheter er viktige for barnets emosjonelle utvikling

Selvsagt kan barn leke sammen uten ha språklige ferdigheter, eller felles språklige ferdigheter. Men, for å få til riktig god lek, der barna samarbeider, planlegger, endrer og utvikler er språklige ferdigheter helt nødvendig. Barn som har svake språklige ferdigheter faller ofte raskt ut av lek med jevnaldrende. De foretrekker ofte lek med voksne, yngre barn eller alenelek.

Tenk deg at du skal løse en utfordring. Enten en praktisk utfordring, f.eks. montere et møbel, eller en mer teoretisk utfordring. Hvordan griper du det an? Trolig ved hjelp av verbale tanker. Du snakker kanskje med deg selv? Enten inni deg, eller høyt? Og når du tenker, planlegger, bekymrer deg, undrer deg, gleder deg, så bruker du trolig også en del ord og setninger inne i hodet ditt. Svake språklige ferdigheter vil i stor grad påvirke barnets muligheter for avansert tankevirksomhet.

Også barnets følelsesmessige utvikling er påvirket av de språklige ferdighetene barnet har. For å bli kjent med seg selv og egne følelser trenger vi mennesker å sette ord på følelser. Vi trenger navn på følelsene vi kjenner, og vi trenger å snakke om det vi føler og erfaringene vi gjør oss i følelseslivet. Veldig ofte trenger vi også språklig anerkjennelse og språklig trøst, fra andre mennesker.

Så, språklige ferdigheter er uten tvil veldig viktig for barn (og voksne) ! Det som er avgjørende for barn er å språklig forstå og å bli forstått, på omtrent samme måte som barn på samme alder og utviklingsnivå.

Er du bekymret for om barnet ditt, eller et barn du har i barnehagen strever med språklige ferdigheter er det lurt å drøfte bekymringen med noen andre. Enten ansatte i barnehagen dersom du er forelder, eller med barnets foreldre og kollegaer/fagpersoner dersom du er barnehageansatt. Alle kommuner har en pp- tjeneste med fagpersoner på nettopp dette som kan kontaktes.

Lykke til med å skape et godt, variert og viktig språkmiljø for barna rundt deg!

Pia