Barn + Bøker = Sant 

Hvorfor er det egentlig så bra å lese for og med barn? Og er det virkelig sånn at antall bøker i bokhylla er avgjørende for skoleferdigheter og utdanning?

For å ta det siste først. Ja, det er flere forskningsstudier som viser sammenheng mellom antall bøker i bokhylla i hjemmet og senere skoleprestasjoner, utdannings- og lønnsnivåMen, bøker i bokhylla skaper ikke magi i seg selv. Sammenhengen er trolig knyttet til at mennesker med mange bøker i bokhylla generelt har høyere utdanningsnivå, økonomi og/eller kulturell kapital. Uansett, barnebøker i bokhylla er bra for barn, særlig når de brukes aktivt og på en god måte. Og de kan selvsagt lånes helt gratis på biblioteket!  

Dkan lese for barn, eller du kan lese med barn. Når du leser for barn er forventningen gjerne at barnet lytter mens du leser teksten. Når du leser med barn inviterer du til samtaler underveis i lesestunden, og du tar imot innspill fra barna på en positiv måte. Mye tyder på at begge lesemåter er gode og at de kan gi både store opplevelser og gledeVi vet imidlertid at det særlig er utviklende for barns språk og kognitive ferdigheter at du leser sammen med dem.  Altså at du er positiv til  barnets innspill og at du inviterer til samtaler underveis i lesingen. For noen er dette veldig uvant, de er mer vant til å lese for barn. Det kan være lurt å øve seg på å invitere barna inn i samtaler både før, underveis og etter lesestunden.  Du inviterer barnet ved å stille spørsmål, aller helst på en måte som får barnet til å tenke og fortelle. Slike spørsmål starter ofte med spørreord som hvordan eller hvorforHusk at de beste samtalene ofte oppstår når man er åpen for assosiasjoner, tanker og følelser.  

Tips om bøker for ulike aldersgrupper:  

1-2 åringen: De yngste liker bøker med mange bilder eller fotografier av kjente ting. Det finnes masse fine pekebøker med fine bilder og fotografier som kan inspirere til gode samtaler om barnets erfaringer og liv. Hvis ettåringen sier “mamma” når han/hun ser en bil, så er det en fin invitasjon til samtale om mammas bil og hvilke lyder den lager.

 

3-4 åringen: For de litt eldre barna er det fint å lese enkle bøker med handling som barna kan kjenne seg igjen i. De aller fleste barn elsker bøker om andre barn som skal i barnehagen, til legen eller kanskje på telttur. Slike bøker er en åpen invitasjon til å snakke om barnas erfaringer, følelser og hverdag. 

 

 

5-6 åringen: For de eldste barnehagebarna kan det være fint å lese bøker der man kan diskutere handlingen enda mer. Å sette ord på det man tror kommer til å skje og ikke minst gjenkalle det som allerede har skjedd er god språkstimulering. Det er også viktig for senere lese- og skriveferdigheter. For å kunne skape og forstå skriftlige tekster senere er det en stor fordel med slike erfaringer.