REALFAG & FORSKNING

Barn har naturlig interesse for realfag! mote med realfag stimuleres barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjaer, og de far erfaringer med a lose problemer. Barnehagen er forste del av utdanningslopet og har en viktig oppgave i a legge grunnlaget for at barn kan mestre livene sine og delta i fremtidig arbeid of fellesskap i samfunnet.