Informasjon, tips og råd til foreldre

Her kan du finne all informasjon relatert til korona og barnehage.

Dette lurer foreldrene på om korona

Hvem må i karantene, og når? Og kan barn som har hatt hoste i flere dager fortsatt være i barnehagen? Dette er noen av de mange spørsmålene våre ansatte er klare til å svare på når foreldre spør.

Slik kombineres smittevern og et godt pedagogisk arbeid

Selv om nye rutiner for smittevern vil påvirke det som skjer i barnehagen fremover, vil det pedagogiske arbeidet fremdeles stå helt sentralt for barnehagedriften.

Slik kombineres smittevern og et godt pedagogisk arbeid

Selv om nye rutiner for smittevern vil påvirke det som skjer i barnehagen fremover, vil det pedagogiske arbeidet fremdeles stå helt sentralt for barnehagedriften.

Syv viktige grep for å hindre smitte i barnehagen

I den store fellesdugnaden i kampen mot koronaviruset tar vi flere grep for å hindre smitte i barnehagen. Her er syv av de viktigste.

Slik påvirkes hverdagen i barnehagen av smitteverntiltakene

Det skal være trygt, barna skal få trøst og omsorg, og det pedagogiske arbeidet i Espira vil fremdeles spille en helt sentral rolle. Likevel vil hverdagen i barnehagen bli annerledes på grunn av myndighetenes anbefalte smitteverntiltak.

Slik påvirkes hverdagen i barnehagen av smitteverntiltakene

Det skal være trygt, barna skal få trøst og omsorg, og det pedagogiske arbeidet i Espira vil fremdeles spille en helt sentral rolle. Likevel vil hverdagen i barnehagen bli annerledes på grunn av myndighetenes anbefalte smitteverntiltak.