Informasjon, tips og råd til foreldre

Her kan du finne all informasjon relatert til korona og barnehager – rødt nivå, foreldrebetaling, ivaretakelse av smittevern med mer. 

Rødt nivå i barnehage

Du lurer kanskje på hva som skjer når det er rødt nivå i barnehagene? Her får du svar på de oftest stilte spørsmålene.

Slik jobber Espiras kriseapparat

Erfarne styrere, dedikerte ansatte og et solid kriseapparat gjør at Espira mener å være godt forberedt på enda et år preget av korona.

Nedstenging av barnehager

Året som gikk var preget av uforutsigbarhet og lokale utbrudd. I denne videoen forteller daværende styrer i Espira Tjøsvoll, Astrid Thorbjørnsen, om hvordan de håndterte utbrudd og nedstenging av barnehagen. Se videoen her!

Video: TV Haugaland

Dette lurer foreldrene på om korona

Hvem må i karantene, og når? Og kan barn som har hatt hoste i flere dager fortsatt være i barnehagen? Dette er noen av de mange spørsmålene våre ansatte er klare til å svare på når foreldre spør.

Slik kombineres smittevern og et godt pedagogisk arbeid

Selv om nye rutiner for smittevern vil påvirke det som skjer i barnehagen fremover, vil det pedagogiske arbeidet fremdeles stå helt sentralt for barnehagedriften.

Slik kombineres smittevern og et godt pedagogisk arbeid

Selv om nye rutiner for smittevern vil påvirke det som skjer i barnehagen fremover, vil det pedagogiske arbeidet fremdeles stå helt sentralt for barnehagedriften.

Syv viktige grep for å hindre smitte i barnehagen

I den store fellesdugnaden i kampen mot koronaviruset tar vi flere grep for å hindre smitte i barnehagen. Her er syv av de viktigste.

Slik påvirkes hverdagen i barnehagen av smitteverntiltakene

Det skal være trygt, barna skal få trøst og omsorg, og det pedagogiske arbeidet i Espira vil fremdeles spille en helt sentral rolle. Likevel vil hverdagen i barnehagen bli annerledes på grunn av myndighetenes anbefalte smitteverntiltak.

Slik påvirkes hverdagen i barnehagen av smitteverntiltakene

Det skal være trygt, barna skal få trøst og omsorg, og det pedagogiske arbeidet i Espira vil fremdeles spille en helt sentral rolle. Likevel vil hverdagen i barnehagen bli annerledes på grunn av myndighetenes anbefalte smitteverntiltak.