FORSKNINGSBASERT KUNNSKAP

Espira skal være den barnehageaktøren som er best på kunnskap om barn og barnehage. Vi har derfor valgt å knytte oss tett til ulike forskningsarenaer.

Vi bidrar til at det som skjer ute i barnehagene er basert på solid forskning, slik at vi kan gi barn det beste tilbudet i løpet av de årene de går i våre barnehager. Vi er også med å med på å utvikle ny kunnskap ved å delta i ulike forskningsprosjekter.

For å holde oss oppdatert på kunnskap innen våre satsingsområder: språk, realfag og bevegelse, har vi et eget råd med deltakere som har særskilt kompetanse innenfor disse. Målet er å kunne anvende forskningen til barnas beste ute i barnehagene.

En viktig nøkkel til kvalitet er engasjerte og kompetente medarbeidere. Våre ansatte representerer samlet svært mye kunnskap og erfaring om barn, og vi lærer stadig av hverandre gjennom vårt nettverk.