Barnas personvern

I den tiden barna befinner seg i barnehagen er vi i Espira ansvarlig for deres sikkerhet og trygghet. Dette har vi gode rutiner for og HMS har høyeste prioritet hos oss. Vi har også ansvaret for at barnas personvern blir ivaretatt og at deres personopplysninger behandles i tråd med gjeldende lovverk. Espira behandler personopplysninger for barn og deres foresatte.

For oss i Espira er det et grunnleggende mål at disse opplysningene behandles i samsvar med det til enhver tid gjeldende lovverk og Espiras vedtatte sikkerhetsmål. Vi har blant annet innført regler som er strengere enn lovens minimumskrav hva angår publisering av bilder av barn i sosiale medier.

Behandling av personopplysninger om barn i barnehage skjer enten i medhold av Barnehageloven eller etter samtykke fra foreldre (Personopplysningsloven).

Slik sikrer vi at dine barns personopplysninger behandles korrekt av oss:

  • Vi har etablert en egen Personvernpolicy for hele Espira-konsernet.
  • Vi har kartlagt nøyaktig hvilke personopplysninger vi registrerer, og sikret oss at vi behandler disse i tråd med lovverket.
  • Vi har implementert en rekke rutiner når det gjelder registrering, lagring og sletting av personopplysninger.
  • Vi har satt i gang systematisk opplæring av alle som skal behandle personopplysninger i Espira, slik at de er innforstått med policy, rutiner og lovverk

Ler mer om personvern i barnehager på  Datatilsynets nettsider.

Dersom du har spørsmål knyttet til Espiras Personvernpolicy kan du ta kontakt med Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen.