Valg av barnehage – hva bør du se etter? 

Små, store, frilufts-, gårds- og musikkbarnehager. Bybarnehager og barnehager med nærhet til sjøen. I Espira har vi et stort mangfold av barnehager og det er ikke alltid lett å vite hva man egentlig bør se etter når man skal velge.

Å velge barnehage, er at av de viktigste valgene foreldre gjør på vegne av sine barn. I barnehagen tilbringer barnet mange timer daglig, helt fra ettårsalderen og frem til skolestart. Det er derfor viktig å finne den barnehagen hvor du tror barnet ditt vil få den beste hverdagen. 

Valg av barnehage handler mye om å gi barnet en best mulig start på livet, samt et godt grunnlag for videre utvikling. En god barnehage, med et godt pedagogisk tilbud, vil gi barnet ditt en slik god start, og samtidig være en god investering i barnets framtid. 

 Her er noen tips til hva du bør se etter: 

  • Et tilstedeværende og aktivt personale: gå på besøk til barnehagene du vurderer og observer hvordan personalet er sammen med barna. Ser de ut til å ha gode relasjoner til barna? Og kan du se om samspillet er godt? Spør om de deler barna i mindre grupper og om hvordan de sikrer god bemanning gjennom hele dagen. 
  • Stabilitet: Er det stabilitet i personalgruppen eller er det mange utskiftinger? Har barnehagen høyt eller lavt sykefravær? 
  • Pedagogisk personale: Hvor mange barnehagelærere er det ansatt i barnehagen, og er det ansatte med annen pedagogisk bakgrunn? 
  • Barnehagens profil: Har barnehagen satsingsområder som passer for ditt barns behov og dine ønsker? 
  • Samarbeid med foreldrene: Et godt foreldresamarbeid er viktig. Har barnehagen gode rutiner for dette?  
  • Tilvenning: Har barnehagen en god plan for tilvenningsperioden? 
  • Spør naboen/venner: Hør med naboer og venner om hvilke erfaringer de har med barnehagen. 
  • Uteaktiviteter: Er barnehagen engasjert i barnas lek og aktivitet i utetiden? Hvordan er uteområdet, turmulighetene og sikkerheten? 
  • Matservering: Hvilken mat serveres i barnehagen? Er det en fullkostbarnehage eller må dere ha med egen matpakke  

 

Tags:

barnehagebarnehagevalgtips