Espiras beste lesetips

Å lese bøker sammen med barn gir trygghet, læring og glede. Kanskje du kan huske følelsen fra da du selv var barn og møtte en ny bok? En god bok kan gi så mye! En spennende fortelling, yrende leseglede, fine samtaler og et trygt fang.  Som voksen kan du være den som gir barn gode leseopplevelser. Det handler om å velge en god bok, å sette av tid og å gjøre leseopplevelsen til en fin stund for både deg og barnet du leser for.  

 

Hvordan velger jeg en god bok?  

En god bok kan være både kort og lang. Den kan ha fine tegninger, eller kanskje spennende fotografier. Den kan ha en veldig enkel handling, eller den kan virkelig få deg og barnet til å tenke: Hva skjedde nå? Hvordan kommer dette til å gå? Det som kanskje først og fremst kjennetegner en god bok er at den engasjerer! Både deg som leser høyt og barnet du leser med. Heldigvis finnes det masse gode barnebøker, både på biblioteket og i bokhandelen. Prøv deg fram, og spør bibliotekaren.  Har du funnet en forfatter som engasjerer, let etter flere bøker fra den samme forfatteren.  

 

Hvordan gjør jeg leseopplevelsen til en fin stund?  

Vi har spurt noen av Espiras leseentusiaster om å dele sine beste lesetips: 

Linda er pedagogisk leder, og hun velger ofte å lese bøker med rim og regler for de yngste barna. Hennes erfaringer er at rim og regler engasjerer, og med barnas interesse oppstår det også fine samtaler med de yngste barna.  

David er pedagogisk leder i Espira og han anbefaler å bruke god tid på forsiden av boka. Den er det kanskje noen som hopper fort over?  David inviterer barna til å undre seg over hva forsiden forteller og hva vi tror boka handler om. Det skaper både nysgjerrighet og leselyst.   

Line er styrer i Espira, og hun liker å bruke illustrasjonene i boka aktivt. Line er særlig glad i illustrasjoner som viser fram mangfold og som barn fra ulike typer familier kan kjenne seg igjen i. I gode illustrasjoner kan du finne mye mer enn det teksten i boka gir alene. Illustrasjonene er ofte inngangen til fine samtaler og god språkstimulering.  

Said er pedagogisk medarbeider i Espira og han pleier å bruke bildene i boka til å snakke med barna om følelser. Barn kjenner på mange ulike følelser i løpet av en dag, og det kan være godt å finne noen av dem igjen i en god bok, og å få mulighet til å snakke om dem.  

Andreas er pedagogisk leder i Espira og han elsker å lese for barna. Når han lever seg godt inn i boka og formidler med hele seg, ja da blir barna også veldig interesserte og engasjerte. Å leve seg inn i formidlingen er spesielt lurt for barn som ikke er så vant til å bli lest for, eller for barn som ikke er så interesserte i bøker og lesing i utgangspunktet.  

 

Fikk du med deg denne? Barn+bøker=sant 

 

Tags:

lesetips